Decupaţi segmente din film pentru a crea copii editate ale filmelor sau salvaţi cadrele selectate ca imagini statice JPEG.

Decuparea filmelor

Pentru a crea copii decupate ale filmelor:

 1. Afişaţi un film în cadru întreg (0 Vizualizarea imaginilor).

 2. Întrerupeţi filmul la noul cadru de început.

  Redaţi filmul conform descrierii de la secțiunea „Vizualizarea filmelor” (0 Vizualizarea filmelor), apăsând centrul selectorului multiplu pentru a porni şi a relua redarea şi 3 pentru a întrerupe şi apăsând 4 sau 2 sau rotind selectorul principal sau secundar de comandă pentru a localiza cadrul dorit. Poziţia dumneavoastră aproximativă în film poate fi stabilită din bara de progres al filmului. Întrerupeţi redarea când aţi ajuns la noul cadru de început.

  Bară progres film

 3. Selectaţi Alegere pct. pornire/oprire.

  Apăsaţi i sau J, apoi evidenţiaţi Alegere pct. pornire/oprire şi apăsaţi 2.

 4. Selectaţi Punct por.

  Pentru a crea o copie care începe de la cadrul curent, evidenţiaţi Punct por. şi apăsaţi J. Atunci când salvaţi copia la pasul 9, cadrele dinaintea cadrului curent vor fi eliminate.

    Punct pornire

 5. Confirmaţi noul punct de pornire.

  În cazul în care cadrul dorit nu este afişat în acel moment, apăsaţi 4 sau 2 pentru a avansa sau pentru a derula (pentru a face un salt de 10 s înainte sau înapoi, rotiţi selectorul principal de comandă; pentru a face un salt la un index sau la primul sau la ultimul cadru, dacă filmul nu conţine indexuri, rotiţi selectorul secundar de comandă).

 6. Alegeţi punctul de oprire.

  Apăsaţi L (Z/Q) pentru a comuta de la instrumentul de selectare a punctului de pornire (w) la instrumentul de selectare a punctului de oprire (x), iar apoi selectaţi cadrul de sfârşit, conform descrierii de la pasul 5. Atunci când salvaţi copia la pasul 9, cadrele de după cadrul selectat vor fi eliminate.

  Buton L (Z/Q)

  Punct oprire  

 7. Creaţi copia.

  După ce cadrul dorit este afişat, apăsaţi 1.

 8. Previzualizaţi filmul.

  Pentru a previzualiza copia, evidenţiaţi Previzualizare şi apăsaţi J (pentru a întrerupe previzualizarea şi a reveni la meniul opţiunilor de salvare, apăsaţi 1). Pentru a renunţa la copia curentă şi a selecta un nou punct de pornire sau de oprire, conform descrierii de mai sus, evidenţiaţi Anulare şi apăsaţi J; pentru a salva copia, treceţi la pasul 9.

 9. Salvaţi copia.

  Evidenţiaţi Salvare ca fişier nou şi apăsaţi J pentru a salva copia într-un fişier nou. Pentru a înlocui fişierul filmului original cu copia editată, evidenţiaţi Suprascriere fişier existent şi apăsaţi J.

Decuparea filmelor

Filmele trebuie să aibă o lungime de cel puţin două secunde. Copia nu va fi salvată dacă nu este suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie.

Copiile au aceeaşi oră şi dată de creare ca şi originalul.

Îndepărtarea segmentelor de film de început sau de sfârşit

Pentru a îndepărta din film numai segmentul de început treceţi la pasul 7 fără să apăsaţi butonul L (Z/Q) în pasul 6. Pentru a îndepărta numai segmentul de sfârşit, selectaţi Punct op. la pasul 4, selectaţi cadrul de sfârşit şi treceţi la pasul 7 fără să apăsaţi butonul L (Z/Q) în pasul 6.

Meniul retuşare

Filmele pot fi editate, de asemenea, utilizând opţiunea Decupare film din meniul retuşare (0 Decupare film).

Salvarea cadrelor selectate

Pentru a salva o copie a unui cadru selectat ca imagine statică JPEG:

 1. Întrerupeţi filmul la cadrul dorit.

  Redaţi filmul conform descrierii de la secțiunea „Vizualizarea filmelor” (0 Vizualizarea filmelor), apăsând centrul selectorului multiplu pentru a porni şi a relua redarea şi 3 pentru a întrerupe. Întrerupeţi filmul la cadrul pe care intenţionaţi să-l copiaţi.

 2. Alegeţi Salvare cadru curent.

  Apăsați i sau J, apoi evidențiați Salvare cadru curent și apăsați J pentru a crea o copie JPEG a cadrului curent. Imaginea va fi înregistrată la dimensiunile selectate pentru Dim. cadru/cadenţă cadre în meniul filmare (0 Dimensiune cadru, cadenţă cadre şi calitate film).

Salvare cadru curent

Imaginile statice JPEG din filme create cu opţiunea Salvare cadru curent nu pot fi retuşate. Imaginilor statice JPEG din filme le lipsesc unele categorii de informaţii privind fotografia (0 Informaţii fotografie).