Dispozitivul GPS GP-1/GP-1A (disponibil separat) poate fi conectat la terminalul cu zece pini pentru telecomandă al aparatului foto (0 Alte accesorii) folosind cablul furnizat împreună cu GP-1/GP-1A; acesta permite înregistrarea informațiilor privind poziția curentă a aparatului foto atunci când se realizează fotografii și vizualizarea acestora pe afișajul de redare a informațiilor despre fotografie (0 Informaţii fotografie). Opriți aparatul foto înainte de a conecta dispozitivul GP-1/ GP-1A; pentru mai multe informații, consultați manualul dispozitivului GP-1/GP-1A.

Opţiunile meniului setare

Elementul Date de locaţie din meniul setare conţine opţiunile enumerate mai jos.

  • Poziţie: Latitudinea, longitudinea, altitudinea și Ora universală coordonată (UTC) curente.
  • Opţiuni dispozitiv GPS extern > Temporizator standby: Alegeţi dacă temporizatorul standby este activat sau nu când este ataşat un dispozitiv GPS.

  • Opţiuni dispozitiv GPS extern > Setare ceas după satelit: Selectaţi Da pentru a sincroniza ceasul intern al aparatului foto cu ora comunicată de dispozitivul GPS.

Pictograma o

Starea conectării este indicată de pictograma o:

  • o (static): Au fost recepţionate date de locaţie.
  • o (clipeşte): Dispozitivul GP-1/GP-1A caută semnal. Fotografiile făcute în timp ce pictograma clipeşte nu vor include date de locaţie.
  • Fără pictogramă: Nu au fost recepţionate date de locaţie noi de la dispozitivul GP-1/GP-1A timp de cel puţin două secunde. Fotografiile făcute când pictograma o nu este afişată nu includ date de locaţie.

Dispozitive inteligente

Pentru a descărca date de locaţie de pe un dispozitiv inteligent şi a le insera în fotografiile ulterioare, stabiliţi o conexiune fără fir, activați funcția date de locație din aplicația SnapBridge şi selectaţi Da pentru Date de locaţie > Descărcare de pe disp. inteligent în meniul setare al aparatului foto (0 Date de locaţie).

Ora universală coordonată (UTC)

Datele UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS şi sunt independente de ceasul intern al aparatului foto.