Aparat foto digital Nikon D850

Tip

Pixeli efectivi

Senzor imagine

Stocare

Vizor

Obiectiv

Obturator

Declanşare

Expunere

Focalizare

Bliţ

Balans de alb

Bracketing

Vizualizare în timp real

Film

Monitor

Redare

Interfaţă

Wi-Fi/Bluetooth

Limbi acceptate

Sursă de alimentare

Montură trepied

Dimensiuni/greutate

Mediu de operare

  • Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu standardele sau orientările Camera and Imaging Products Association (CIPA).
  • Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
  • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.

Încărcător acumulator MH-25a

Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:

m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolație dublă).

Acumulator Li-ion EN-EL15a

Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.

Informaţii privind mărcile comerciale

IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări şi este utilizată sub licenţă. Windows este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, siglele Apple, iPhone®, iPad® și iPod touch® sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în SUA şi/sau în alte ţări. Android, Google Play şi logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări create şi distribuite de Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi de licenţa Creative Commons 3.0 Atribuire. PictBridge este o marcă comercială a Camera and Imaging Products Association (CIPA). XQD este o marcă comercială a Sony Corporation. Siglele SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.

Wi-Fi şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation se realizează sub licenţă.

Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în documentaţia furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deţinători.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Standarde aplicabile

  • DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto–DCF) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferite mărci de aparate foto.
  • Exif versiunea 2.31: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras–Format fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.31, un standard care permite utilizarea informaţiilor stocate împreună cu fotografiile pentru reproducerea optimă a culorii atunci când imaginile sunt transferate pe imprimante compatibile cu Exif.
  • PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto şi a imprimantelor digitale, care permite transferul fotografiilor direct pe o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea lor pe un computer.
  • HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie) este un standard pentru interfeţe multimedia folosit în aparatele electronice pentru publicul larg şi dispozitivele AV care pot transmite date audiovizuale şi semnale de control către dispozitive conforme HDMI printr-o conexiune unică prin cablu.

Marcaj de conformitate

Standardele cărora li se conformează aparatul foto pot fi văzute folosind opţiunea Marcaj de conformitate din meniul setare (0 Marcaj de conformitate).

Licenţă FreeType (FreeType2)

Drepturile de autor pentru părţi din acest software aparţin © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.

Licenţă MIT (HarfBuzz)

Drepturile de autor pentru părţi din acest software aparţin © 2017 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.