În redare cadru întreg, zoom redare şi redare miniaturi, butonul L (Z/Q) poate fi folosit pentru a proteja fotografiile împotriva ştergerii accidentale. Fişierele protejate nu pot fi şterse folosind butonul O (Q) sau opţiunea Ştergere din meniul de redare. Reţineţi că imaginile protejate vor fi şterse atunci când este formatat cardul de memorie (0 Formatare card memorie).

Pentru a proteja o fotografie:

  1. Selectaţi o imagine.

    Afişaţi imaginea în redare cadru întreg sau zoom redare sau evidenţiaţi imaginea în lista miniaturilor.

  2. Apăsaţi butonul L (Z/Q).

    Fotografia va fi marcată cu o pictogramă P. Pentru a elimina protecţia fotografiei astfel încât să poată fi ştearsă, afişaţi fotografia sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor şi apoi apăsaţi butonul L (Z/Q).

    Buton L (Z/Q)

Eliminarea protecţiei tuturor imaginilor

Pentru a elimina protecţia tuturor imaginilor din folderul sau folderele selectate curent în meniul Dosar redare, apăsaţi simultan, în timpul redării, butoanele L (Z/Q) şi O (Q) pentru aproximativ două secunde.