Stocare

Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul şi depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul terminal montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-un loc uscat, bine ventilat. Nu depozitaţi aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau în locuri care:

 • au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60%,
 • se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum televizoare sau aparate radio,
 • sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C.

Curăţare

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Curăţarea senzorului de imagine

Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe senzorul de imagine apar în fotografii, puteţi curăţa senzorul utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine din meniul setare. Senzorul poate fi curăţat oricând utilizând opţiunea Curăţare acum sau curăţarea poate fi efectuată automat când aparatul foto este pornit sau oprit.

„Curăţare acum”

Ţinând aparatul foto cu baza în jos, selectaţi Curăţare senzor imagine din meniul setare, apoi evidenţiaţi Curăţare acum şi apăsaţi J. Aparatul foto va verifica senzorul de imagine şi apoi va începe curăţarea. În timpul curățării, pe panoul de control clipeşte 1 şi nu pot fi efectuate alte operaţiuni. Nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare înainte de finalizarea curăţării şi de afişarea meniului setare.

„Curăţare la pornire/oprire”

Alegeţi dintre următoarele opţiuni:

 1. Selectaţi Curăţare la pornire/oprire.

  Afişaţi meniul Curăţare senzor imagine conform descrierii de la „Curăţare acum” (0 „Curăţare acum”). Evidenţiaţi Curăţare la pornire/oprire şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi o opţiune.

  Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

Curăţarea senzorului de imagine

Utilizarea comenzilor aparatului foto la pornire întrerupe curăţarea senzorului de imagine.

Dacă praful nu poate fi îndepărtat complet folosind opţiunile din meniul Curăţare senzor imagine, curăţaţi senzorul de imagine manual (0 Curăţarea manuală) sau consultaţi un reprezentant de service autorizat Nikon.

În cazul în care curăţarea senzorului de imagine se realizează de câteva ori la rând, este posibil ca aceasta să se dezactiveze temporar pentru a proteja circuitele interne ale aparatului foto. Curăţarea poate fi efectuată din nou după o scurtă perioadă de aşteptare.

Curăţarea manuală

Dacă nu pot fi îndepărtate corpurile străine de pe senzorul de imagine utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine (0 Curăţarea senzorului de imagine) din meniul setare, senzorul poate fi curăţat manual, conform descrierii de mai jos. Totuși, rețineți că senzorul este foarte delicat și se poate deteriora cu ușurință; recomandăm ca realizarea curățării manuale să fie făcută doar de un reprezentant de service autorizat Nikon.

 1. Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor la reţeaua electrică.

  Când verificaţi sau curăţaţi senzorul de imagine, este necesară o sursă de alimentare sigură. Opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator complet încărcat sau conectaţi un adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare, opţionale. Opțiunea Bloc. oglindă sus pt. curăţare este disponibilă în meniul setare al aparatului foto doar dacă nivelul acumulatorului este peste J și aparatul foto nu este conectat la un dispozitiv inteligent prin intermediul Bluetooth sau la alte dispozitive prin intermediul USB.

 2. Scoateţi obiectivul.

  Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul.

 3. Selectaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare.

  Porniţi aparatul foto şi evidenţiaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare în meniul setare şi apăsaţi 2.

 4. Apăsaţi J.

  Pe monitor va fi afişat un mesaj, iar pe panoul de control şi în vizor va apărea un rând de linii. Pentru a restabili funcţionarea normală fără a verifica senzorul de imagine, opriţi aparatul foto.

 5. Ridicaţi oglinda.

  Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Oglinda va fi ridicată şi se va deschide perdeaua obturatorului, expunând senzorul de imagine. Afişajul din vizor se va opri şi rândul de linii de pe panoul de control va clipi.

 6. Examinaţi senzorul de imagine.

  Ţinând aparatul foto astfel încât lumina să cadă pe senzorul de imagine, verificaţi dacă acesta prezintă praf sau scame. Dacă nu există corpuri străine, treceţi la pasul 8.

 7. Curăţaţi senzorul de imagine.

  Îndepărtaţi praful şi scamele de pe senzor cu o suflantă. Nu utilizaţi o suflantă cu perie, deoarece firele ar putea deteriora senzorul. Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o suflantă poate fi curăţată doar de personalul de service autorizat Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi senzorul sub nicio formă.

 8. Opriţi aparatul foto.

  Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua obturatorului se va închide. Puneţi la loc obiectivul sau capacul corpului.

Utilizaţi o sursă de alimentare sigură

Perdeaua obturatorului este delicată şi se poate deteriora cu uşurință. Dacă aparatul foto se opreşte în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru a preveni deteriorarea perdelei:

 • Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare în timp ce oglinda este ridicată.
 • În cazul în care acumulatorul se descarcă în timp ce oglinda este ridicată, se va auzi un bip şi indicatorul luminos al autodeclanşatorului va clipi pentru a avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi că oglinda va fi coborâtă după circa două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat.

Corpuri străine pe senzorul de imagine

Corpurile străine care pătrund în aparatul foto când obiectivele sunt scoase sau schimbate sau când capacele corpului sunt scoase (sau, în cazuri foarte rare, lubrifiantul sau particule foarte fine din interiorul aparatului foto) se pot fixa pe senzorul de imagine şi pot apărea în fotografiile realizate în anumite condiţii. Pentru a proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, asiguraţi-vă că puneţi la loc capacul corpului furnizat împreună cu aparatul foto, având grijă să îndepărtaţi mai întâi tot praful şi alte corpuri străine care se pot fixa pe montura aparatului foto, montura obiectivului sau pe capacul corpului. Evitaţi ataşarea capacului corpului sau schimbarea obiectivelor în medii cu praf.

În cazul în care corpurile străine ajung pe senzorul de imagine, utilizaţi opţiunea de curăţare a senzorului de imagine conform descrierii de la „Curăţarea senzorului de imagine” (0 Curăţarea senzorului de imagine). Dacă problema persistă, curăţaţi senzorul manual (0 Curăţarea manuală) sau asiguraţi curăţarea sa de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa corpurilor străine de pe senzor pot fi retuşate utilizând opţiunile de curăţare a imaginii disponibile în unele aplicaţii de prelucrare a imaginilor.

Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor

Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste servicii sunt contra cost). Inspectarea şi lucrările de întreţinere frecvente sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele sau unităţile de bliţ opţionale, ar trebui incluse atunci când aparatul foto este verificat sau întreţinut.