Balansul de alb asigură faptul că respectivele culori nu sunt afectate de culoarea sursei de lumină. Balansul de alb automat este recomandat cu majoritatea surselor de lumină. Dacă rezultatele dorite nu pot fi obţinute cu balansul de alb automat, alegeţi o opţiune din lista de mai jos sau folosiţi balansul de alb presetat.

Opțiune (temp. culoare *) Descriere
vAutomat Balansul de alb este reglat automat pentru rezultate optime cu majoritatea surselor de lumină. Pentru rezultate optime utilizaţi un obiectiv de tip G, E sau D. Dacă blițul opțional se declanșează, rezultatele sunt ajustate în mod corespunzător. Temperatura culorii poate fi vizualizată pe afișajul informațiilor de redare după fotografiere (0 Informaţii fotografie).
  Menţinere alb (reduc. culori calde; 3500–8000 K)
Normal (3500–8000 K)
Menţ. culori ilumin. caldă (3500–8000 K)
DLumină naturală automată (4500–8000 K) Balansul de alb este reglat pentru lumina naturală, producând culori mai apropiate de cele observate cu ochiul liber.
JIncandescent (3000 K) Utilizaţi în condiţii de iluminare incandescentă.
IFluorescent Utilizaţi cu:
  Lămpi cu vapori de sodiu (2700 K) Iluminare cu vapori de sodiu (întâlnită la evenimente sportive).
Fluorescent cu alb cald (3000 K) Lumini fluorescente cu alb cald.
Alb fluorescent (3700 K) Lumini fluorescente albe.
Fluorescent cu alb rece (4200 K) Lumini fluorescente cu alb rece.
Fluorescent tip alb diurn (5000 K) Lumini fluorescente albe de tipul luminii zilei.
Fluorescent tip lumină zi (6500 K) Lumini fluorescente de tipul luminii zilei.
Vapori mercur temp. ridic. (7200 K) Surse de lumină cu temperatură a culorii ridicată (de exemplu, lămpi cu vapori de mercur).
Hlumina directă a soarelui (5200 K) Utilizaţi cu subiecte luminate de lumina directă a soarelui.
NBliţ (5400 K) Folosiţi cu unităţile de bliţ opţionale.
GÎnnorat (6000 K) Utilizaţi la lumina zilei, în condiţii de cer acoperit.
MUmbră (8000 K) Utilizaţi la lumina zilei cu subiecte aflate în umbră.
KAlegere temp. culoare (2500–10.000 K) Alegeţi temperatura culorii din lista de valori (0 Alegerea unei temperaturi a culorii).
LPresetare manuală Utilizaţi subiectul, sursa de lumină sau fotografia existentă ca referinţă pentru balansul de alb (0 Presetare manuală).

Toate valorile sunt aproximative şi nu reflectă reglajul fin (dacă este cazul).

Balansul de alb poate fi selectat prin apăsarea butonului U şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe panoul de control.

Buton U

Selector principal de comandă

Atunci când este selectată opțiunea v (Automat) sau I (Fluorescent), puteți alege o opțiune secundară prin apăsarea butonului U și rotirea selectorului secundar de comandă.

Buton U

Selector secundar de comandă

Meniurile fotografiere şi filmare

Balansul de alb poate fi reglat şi utilizând opţiunea Balans de alb din meniul fotografiere sau filmare (0 Balans de alb, Balans de alb), care poate fi folosită, de asemenea, pentru a regla fin balansul de alb (0 Reglarea fină a balansului de alb) sau pentru a gestiona presetările balansului de alb (0 Presetare manuală).

v („Automat”)

Opţiunea v (Automat) oferă posibilitatea alegerii dintre v0 (Menţinere alb (reduc. culori calde)), v1 (Normal) și v2 (Menţ. culori ilumin. caldă). v0 (Menţinere alb (reduc. culori calde)) face culorile albe înregistrate la iluminare incandescentă să apară albe, în timp ce v2 (Menţ. culori ilumin. caldă) păstrează tentele calde pe care le percepem în mod obişnuit la iluminare incandescentă.

D („Lumină naturală automată”)

Este posibil ca opțiunea D (Lumină naturală automată) să nu producă rezultatele dorite la lumină artificială. Alegeți v (Automat) sau o opțiune care se potrivește cu sursa de lumină.

Iluminarea cu bliţ în studio

Este posibil ca v (Automat) să nu producă rezultatele dorite cu unităţile de bliţ mari pentru studiouri. Folosiţi balansul de alb presetat sau setaţi balansul de alb la N (Bliţ) şi folosiţi reglarea fină pentru a regla balansul de alb.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind varierea balansului de alb pentru a face „bracket” valorii curente, consultați „Bracketing” (0 Bracketing).

Temperatură culoare

Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de lumină, definită în raport cu temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru a radia lumină pe aceeaşi lungime de undă. În timp ce sursele de lumină cu o temperatură a culorii apropiată de 5000–5500 K apar albe, sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai mică, cum sunt becurile cu lumină incandescentă, apar uşor galbene sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai ridicată apar nuanţate în albastru.

Culori „mai calde” (roşiatice) Culori „mai reci” (albăstrui)  

I (lămpi cu vapori de sodiu): 2700 K
J (incandescent)/I (fluorescent cu alb cald): 3000 K
I (alb fluorescent): 3700 K
I (fluorescent cu alb rece): 4200 K
I (fluorescent tip alb diurn): 5000 K
H (lumina directă a soarelui): 5200 K
N (bliţ): 5400 K
G (înnorat): 6000 K
I (fluorescent tip lumină zi): 6500 K
I (vapori mercur temp. ridic.): 7200 K
M (umbră): 8000 K

Notă: Toate valorile sunt aproximative.