Sistemul creativ de iluminare (CLS) avansat Nikon oferă o comunicare îmbunătăţită între aparatul foto şi unităţile bliţ compatibile pentru fotografierea cu bliţ îmbunătăţită.

Unităţi bliţ compatibile CLS

Unităţi bliţ compatibile CLS
(PDF; 47,4 KB)

Dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un aparat foto compatibil CLS, dispozitivul SU-800 poate fi folosit ca dispozitiv de comandă pentru unităţile bliţ SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 sau SB-R200 în până la trei grupuri. Unitatea SU-800 în sine nu este echipată cu un bliţ.

Iluminare pentru modelare

Unităţile bliţ compatibile CLS emit un bliţ de modelare când este apăsat butonul Pv al aparatului foto. Această funcţie poate fi folosită cu iluminarea avansată fără fir pentru a examina efectul de iluminare total obţinut cu mai multe unităţi de bliţ. Iluminarea pentru modelare poate fi dezactivată folosind setarea personalizată e5 (Bliţ de modelare, 0 Bliţ de modelare).

Alte unităţi bliţ

Alte unităţi bliţ
(PDF; 39,5 KB)

Folosirea blocării FV cu unităţile de bliţ opţionale

Blocarea FV (0 Blocare FV) este disponibilă cu unitățile bliț opționale în modurile control bliț TTL și (dacă este acceptată) pre-bliț de monitorizare qA și pre-bliț de monitorizare A (pentru mai multe informații, consultați manualul furnizat cu unitatea bliț). Rețineți că atunci când iluminarea avansată fără fir este utilizată pentru a controla unitățile bliț cu control la distanță, va trebui să setați modul control bliț pentru blițul principal sau cel puțin pentru un grup controlat la distanță la TTL, qA sau A.

Măsurare

Zonele de măsurare pentru blocare FV atunci când se utilizează unități bliț opționale sunt următoarele:

Unitate bliţ Mod bliţ Zonă măsurată
Unitate bliţ independentă i-TTL Cerc de 6 mm în centrul cadrului
qA Zona măsurată de exponometrul bliţului
Utilizat cu alte unităţi bliţ (iluminare avansată fără fir) i-TTL Întregul cadru
qA Zona măsurată de exponometrul bliţului
A

Note privind unităţile de bliţ opţionale

Consultaţi manualul unităţii bliţ pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea acceptă CLS, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR compatibile CLS. Aparatul foto D850 nu este inclus în categoria „SLR digital” în manualele SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.

Controlul bliţului i-TTL poate fi folosit la sensibilităţi ISO cuprinse între 64 şi 12800. La valori de peste 12800, este posibil ca rezultatele dorite să nu poată fi obţinute la unele raze de acţiune sau setări ale diafragmei. Dacă indicatorul bliţ pregătit (M) clipeşte timp de aproximativ trei secunde după ce s-a făcut o fotografie în modul i-TTL sau automat non-TTL, bliţul s-a declanşat la putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă (numai unităţi bliţ compatibile CLS).

Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru fotografierea cu bliţ extern, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în modul i-TTL. Recomandăm selectarea modului bliţ de umplere i-TTL standard. Realizaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.

În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie furnizat cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri, cum ar fi cele de difuzie, deoarece ar putea genera expuneri incorecte.

În modul de expunere P, diafragma maximă (număr f/ minim) este limitată în funcţie de sensibilitatea ISO, aşa cum se arată mai jos:

Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus, valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.

Este posibil să apară zgomot sub formă de linii în fotografiile realizate cu bliţ cu un grip de mare performanță SD-9 sau SD-8A ataşat direct la aparatul foto. Reduceţi sensibilitatea ISO sau măriţi distanţa dintre aparatul foto şi grip.

SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 şi SB-400 oferă reducerea ochilor roşii, în timp ce SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi SU-800 oferă iluminare pentru asistenţă AF cu următoarele limitări:

 • SB-5000: Iluminare asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de 24–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare arătate mai jos.

  Distanţă focală 24–49 mm
  50-84 mm
  85-135 mm
 • SB-910 şi SB-900: Iluminare asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de 17–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare arătate mai jos.

  Distanţă focală 17-19 mm
  20-135 mm
 • SB-800, SB-600 şi SU-800: Iluminare asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de 24–105 mm sunt folosite cu punctele de focalizare arătate mai jos.

  Distanţă focală 24-34 mm
  35–49 mm
  50-105 mm
 • SB-700: Iluminare asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de 24–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare arătate mai jos.

  Distanţă focală 24-27 mm
  28-135 mm

În funcţie de obiectivul folosit şi de scena înregistrată, este posibil ca indicatorul imagine focalizată (I) să fie afişat când subiectul nu este focalizat sau este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza şi declanşarea obturatorului va fi dezactivată.

Unităţi de bliţ opţionale

În modurile control bliţ i-TTL şi diafragmă automată (qA), compensarea bliţului selectată cu unitatea de bliţ opţională sau cu opţiunea Control bliţ din meniul fotografiere se adaugă la compensarea bliţului selectată cu butonul W (M) şi selectorul de comandă.