Informaţiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în modul redare cadru întreg. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin informaţiile despre fotografie aşa cum se arată mai jos. Reţineţi că „numai imagine”, datele de fotografiere, histogramele RGB, zonele luminoase şi datele de prezentare generală sunt afişate numai dacă este selectată opţiunea corespunzătoare pentru Opţiuni de afişare a redării (0 Opţiuni de afişare a redării). Datele de locaţie sunt afişate numai dacă sunt inserate în fotografie (0 Date de locaţie).

1 Informaţii fişier
2 Fără (numai imagine)
3 Date prezentare generală
4 Date de locaţie
5 Date fotografiere
6 Histogramă RGB
7 Zone luminoase

Informaţii fişier

1 Stare protejare
2 Indicator retuş
3 Marcare încărcare
4 Punct focalizare *
5 Număr cadru/număr total de cadre
6 Marcaje zonă AF *
7 Calitate imagine
8 Dimensiune imagine
9 Zonă imagine
10 Ora înregistrării
11 Data înregistrării
12 Fantă card curent
13 Evaluare
14 Nume folder
15 Nume fişier

Afişat numai dacă este selectat Punct focalizare pentru Opţiuni de afişare a redării (0 Opţiuni de afişare a redării), iar fotografia selectată a fost realizată utilizând vizorul.

Zone luminoase

1 Zone luminoase imagine *
2 Număr folder–număr cadru
3 Canal curent *

Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone ce pot fi supraexpuse) pentru canalul curent. Menţineţi apăsat butonul W (M) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga printre canale după cum urmează:

  • RGB (toate canalele)
  • R (roşu)
  • G (verde)
  • B (albastru)

Buton W (M)

Histogramă RGB

1 Zone luminoase imagine *
2 Număr folder–număr cadru
3

Balans de alb

Temperatură culoare

Reglare fină balans de alb

Presetare manuală

4 Canal curent *
5 Histogramă (canal RGB). În toate histogramele, axa orizontală prezintă luminozitatea pixelilor, iar axa verticală numărul de pixeli.
6 Histogramă (canal roşu)
7 Histogramă (canal verde)
8 Histogramă (canal albastru)

Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone ce pot fi supraexpuse) pentru canalul curent. Menţineţi apăsat butonul W (M) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga printre canale după cum urmează:

  • RGB (toate canalele)
  • R (roşu)
  • G (verde)
  • B (albastru)
  • Afişare zone luminoase dezactivată

Buton W (M)

Zoom redare

Pentru a mări fotografia când este afişată histograma, apăsaţi X. Utilizaţi butoanele X şi W (M) pentru a mări şi pentru a micşora şi derulaţi imaginea cu selectorul multiplu. Histograma va fi actualizată pentru a arăta doar datele pentru porţiunea de imagine vizibilă pe monitor.

Histograme

Histogramele aparatului foto au doar scop de ghidare şi ar putea fi diferite faţă de cele afişate de aplicaţiile de prelucrare a imaginilor. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de histograme:

Dacă imaginea conţine obiecte cu o gamă largă de luminozităţi, distribuţia tonurilor va fi relativ echilibrată.

Dacă imaginea este întunecată, distribuţia tonurilor va fi deplasată spre stânga.

Dacă imaginea este luminoasă, distribuţia tonurilor va fi deplasată spre dreapta.

Mărirea compensării expunerii deplasează distribuţia tonurilor spre dreapta, în timp ce scăderea compensării expunerii deplasează distribuţia spre stânga. Histogramele pot oferi o idee aproximativă cu privire la expunerea generală, atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea fotografiilor pe monitor.

Date fotografiere

1

Măsurare

Timp de expunere

Diafragmă

2

Mod expunere

Sensibilitate ISO 1

3

Compensare expunere

Reglare expunere optimă 2

4 Distanţă focală
5 Date obiectiv
6

Mod focalizare

Obiectiv VR (reducere vibraţii) 3

7 Balans de alb 4
8 Reglare fină balans de alb
9 Spaţiu culoare
10 Nume aparat foto
11 Zonă imagine
12 Număr folder–număr cadru

13 Tip bliţ 5
14 Control bliţ de la distanţă 5
15 Mod bliţ 5
16

Mod control bliţ 5

Compensare bliţ 5

17 Picture Control 6

18

Reducere zgomot ISO ridicat

Reducere zgomot expunere lungă

19 D-Lighting activ
20

Expunere diferenţială HDR

Uniformizare HDR

21 Control vignetare
22 Istoric retuş
23 Comentariu imagine

24 Numele fotografului 7
25 Deţinător drept de autor 7

Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat pornit.

Afişat dacă setarea personalizată b7 (Regl. fină expunere optimă, 0 Regl. fină expunere optimă) a fost setată la o valoare diferită de zero pentru orice metodă de măsurare.

Afişat numai dacă este ataşat un obiectiv VR.

Include și temperatura culorii pentru fotografiile realizate cu folosirea balansului de alb automat.

Afişat numai dacă este folosită o unitate de bliţ opţională (0 Folosirea unui bliţ).

Elementele afişate variază în funcţie de opţiunea Picture Control selectată la realizarea fotografiei.

Informaţiile privind drepturile de autor sunt afişate numai dacă au fost înregistrate cu fotografia folosind opţiunea Informaţii drept de autor din meniul setare.

Date de locaţie

Latitudinea, longitudinea și alte date de locație sunt furnizate de GPS sau de dispozitivul inteligent și variază în funcție de acestea (0 Date de locaţie). În cazul filmelor, datele prezintă locația la care a început înregistrarea.

Date prezentare generală

1 Număr cadru/număr total de cadre
2 Marcare încărcare
3 Stare protejare
4 Indicator retuş
5 Nume aparat foto
6 Indicator comentariu imagine
7 Indicator date de locaţie
8 Histogramă care arată distribuirea tonurilor în imagine (0 Histograme).
9 Calitate imagine
10 Dimensiune imagine
11 Zonă imagine
12 Nume fişier
13 Ora înregistrării
14 Nume folder
15 Data înregistrării
16 Fantă card curent
17 Evaluare
18 Măsurare
19 Mod expunere
20 Timp de expunere
21 Diafragmă
22 Sensibilitate ISO 1
23 Distanţă focală
24 D-Lighting activ
25 Picture Control
26 Spaţiu culoare
27 Mod bliţ 2
28

Balans de alb

Temperatură culoare

Reglare fină balans de alb

Presetare manuală

29

Compensare bliţ 2

Mod dispozitiv de comandă 2

30 Compensare expunere

Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat pornit.

Afişat numai dacă fotografia a fost realizată cu o unitate de bliţ opţională (0 Folosirea unui bliţ).