Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege o temperatură a culorii atunci când pentru balansul de alb este selectat K (Alegere temp. culoare).

Alegere temperatură culoare

Reţineţi că rezultatele dorite nu vor fi obţinute la iluminarea cu bliţ sau fluorescentă. Pentru aceste surse alegeţi N (Bliţ) sau I (Fluorescent). Cu alte surse de lumină, faceţi o fotografie test pentru a stabili dacă valoarea selectată este adecvată.

Meniul balans de alb

Temperatura culorii poate fi selectată utilizând opţiunile Balans de alb din meniul fotografiere. Introduceţi valori pentru axele galben–albastru şi verde-magenta, conform descrierii de mai jos.

 1. Selectaţi Alegere temp. culoare.

  Selectaţi Balans de alb în meniul fotografiere, apoi evidenţiaţi Alegere temp. culoare şi apăsaţi 2.

 2. Selectați valorile pentru galben–albastru şi verde-magenta.

  Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenția valori pe axa galben (A)–albastru (B) sau pe axa verde (G)–magenta (M) și apăsați 1 sau 3 pentru a modifica.

  Valoare pentru axa galben (A)–albastru (B)

  Valoare pentru axa verde (G)-magenta (M)

 3. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a salva modificările şi a reveni la meniul fotografiere. Dacă este selectată o valoare diferită de 0 pentru axa verde (G)–magenta (M), va fi afişat un asterisc („U”) pe panoul de control.

Butonul U

Când este selectat K (Alegere temp. culoare), butonul U poate fi folosit pentru a selecta temperatura culorii, deşi numai pentru axa galben (A)–albastru (B). Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul de control (reglajele se fac în mired; 0 „Mired”). Pentru a introduce temperatura culorii direct, apăsaţi butonul U şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica.

Buton U

Selector secundar de comandă

Panou de control