Pentru a afişa Meniul meu, apăsaţi G şi selectaţi fila O (Meniul meu).

Buton G

Opţiunea MENIUL MEU poate fi utilizată pentru a crea şi edita o listă personalizată de opţiuni din meniurile redare, fotografiere, filmare, setări personalizate, setare şi retuşare pentru accesare rapidă (până la 20 de elemente). Dacă se doreşte, în loc de Meniul meu pot fi afişate setările recente (0 Setări recente).

Opţiunile pot fi adăugate, şterse şi reordonate conform descrierii de mai jos.

Adăugarea opţiunilor la Meniul meu

 1. Selectaţi Adăugare elemente.

  În Meniul meu (O), evidenţiaţi Adăugare elemente şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi un meniu.

  Evidenţiaţi numele meniului care conţine opţiunea pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi 2.

 3. Selectaţi un element.

  Evidenţiaţi elementul din meniu dorit şi apăsaţi J.

 4. Poziţionaţi elementul nou.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a deplasa noul element în sus sau în jos în Meniul meu. Apăsaţi J pentru a adăuga noul element.

 5. Adăugaţi mai multe elemente.

  Elementele afişate curent în Meniul meu sunt indicate printr-un semn de bifare. Elementele indicate printr-o pictogramă V nu pot fi selectate. Repetaţi paşii 1–4 pentru a selecta elemente suplimentare.

Ştergerea opţiunilor din Meniul meu

 1. Selectaţi Eliminare elemente.

  În Meniul meu (O) evidenţiaţi Eliminare elemente şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi elemente.

  Evidenţiaţi elemente şi apăsaţi 2 pentru a selecta sau pentru a anula selecţia. Elementele selectate sunt indicate printr-un semn de bifare.

 3. Ştergeţi elementele selectate.

  Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi J din nou pentru a şterge elementul selectat.

Ştergerea elementelor din Meniul meu

Pentru a şterge elementul evidenţiat curent în Meniul meu, apăsaţi butonul O (Q). Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O (Q) din nou pentru a elimina elementul selectat din Meniul meu.

Reordonarea opţiunilor în Meniul meu

 1. Selectaţi Ordonare elemente.

  În Meniul meu (O) evidenţiaţi Ordonare elemente şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi un element.

  Evidenţiaţi elementul pe care doriţi să îl mutaţi şi apăsaţi J.

 3. Poziţionaţi elementul.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a deplasa elementul în sus sau în jos în Meniul meu şi apăsaţi J. Repetaţi paşii 2–3 pentru a repoziţiona elemente suplimentare.

 4. Ieşiţi în Meniul meu.

  Apăsaţi butonul G pentru a reveni la Meniul meu.

  Buton G

Setări recente

Pentru a afişa cele douăzeci de setări cel mai recent utilizate, selectaţi m SETĂRI RECENTE pentru O MENIUL MEU > Alegere filă.

 1. Selectaţi Alegere filă.

  În Meniul meu (O), evidenţiaţi Alegere filă şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi m SETĂRI RECENTE.

  Evidenţiaţi m SETĂRI RECENTE şi apăsaţi J. Numele meniului se va schimba din „MENIUL MEU” în „SETĂRI RECENTE”.

Elementele din meniu vor fi adăugate în partea de sus a meniului setărilor recente pe măsură ce sunt folosite. Pentru a vizualiza din nou Meniul meu, selectaţi O MENIUL MEU pentru m SETĂRI RECENTE > Alegere filă.

Eliminarea elementelor din meniul setări recente

Pentru a elimina un element din meniul setări recente, evidenţiaţi-l şi apăsaţi butonul O (Q). Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O (Q) din nou pentru a şterge elementul selectat.