Afişajul numărătoare inversă

O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie automat (temporizatorul devine roşu dacă vizualizarea în timp real este pe cale să se încheie pentru a proteja circuitele interne sau dacă este selectată o opţiune diferită de Fără limite pentru setarea personalizată c4—Întârziere stingere monitor > Vizualizare în timp real; 0 Întârziere stingere monitor—cu 5 s înainte ca monitorul să se stingă automat). În funcţie de condiţiile de fotografiere, temporizatorul poate apărea imediat când este selectată vizualizarea în timp real.

Afişajul informaţiilor

Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele pe monitor, apăsaţi butonul R. Histograma este afișată numai în previzualizarea expunerii (0 Previzualizare expunere) sau atunci când este selectat Activată (Mod 2) pentru Fot. cu viz. în timp real fără sunet (0 Fotografiere cu vizualizare în timp real fără sunet). Afișajul orizontului virtual și cel al histogramei nu sunt disponibile cu digitizorul pentru negative.

Orizont virtual (0 Orizont virtual)   Informaţii activate   Informaţii dezactivate

  Histogramă   Ghiduri de încadrare