Această secţiune cuprinde indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor, pe panoul de control şi pe monitor.

Panou de control Vizor
B
(clipeşte)
B
(clipeşte)

Inelul diafragmei obiectivului nu este setat la diafragma minimă.

Setaţi inelul la diafragma minimă (cel mai mare număr f/; 0 Tipuri de obiective).

Panou de control Vizor
H d

Acumulator descărcat.

Pregătiţi un acumulator de rezervă complet încărcat (0 Încărcaţi acumulatorul, Nivel acumulator).

Panou de control Vizor
H
(clipeşte)
d
(clipeşte)

Acumulator consumat.

Reîncărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul (0 Încărcaţi acumulatorul, Nivel acumulator, Alte accesorii).

Acumulatorul nu poate fi utilizat.

Contactaţi reprezentantul de service autorizat Nikon.

În aparatul foto sau în gripul opţional MB-D18 este introdus un acumulator Li-ion complet consumat sau un acumulator de la alţi producători.

Înlocuiţi acumulatorul sau, dacă acumulatorul Li-ion este consumat, reîncărcaţi-l.

Temperatură ridicată a acumulatorului.

Scoateţi acumulatorul şi aşteptaţi ca acesta să se răcească.

Panou de control Vizor
F F

Nu este ataşat niciun obiectiv sau este ataşat un obiectiv non-CPU fără specificarea diafragmei maxime. Diafragmă indicată în stopuri faţă de diafragma maximă.

Valoarea diafragmei va fi afişată dacă este specificată diafragma maximă (0 Obiective non-CPU).

Panou de control Vizor
F H
(clipește)

Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată.

Schimbaţi compoziţia sau focalizaţi manual (0 Fotografierea simplă, Focalizare manuală).

Panou de control Vizor
(Indicatoarele de expunere şi afişajul timpului de expunere sau al diafragmei clipesc)

Subiect prea luminos; fotografia va fi supraexpusă.

Subiect prea întunecat; fotografia va fi subexpusă.

Panou de control Vizor
A
(clipeşte)
A
(clipeşte)

A selectat în modul de expunere S.

Modificaţi timpul de expunere sau selectaţi modul de expunere manual (0 S: Mod automat prioritate de timp, M: Manual).

Panou de control Vizor
%
(clipeşte)
%
(clipeşte)

% selectat în modul de expunere S.

Modificaţi timpul de expunere sau selectaţi modul de expunere manual (0 S: Mod automat prioritate de timp, M: Manual).

Panou de control Vizor
1
(clipeşte)
k
(clipeşte)

Procesare în curs.

Aşteptaţi până se finalizează procesarea.

Panou de control Vizor
c
(clipeşte)

Dacă indicatorul clipeşte 3 s după declanşarea bliţului, este posibil ca fotografia să fie subexpusă.

Verificaţi fotografia pe monitor; dacă este subexpusă, reglaţi setările şi încercaţi din nou.

Panou de control Vizor
Y
(clipeşte)

Este ataşată o unitate bliţ care nu acceptă reducerea ochilor roşii, iar modul de sincronizare a bliţului este setat pe reducere ochi roşii.

Schimbaţi modul de sincronizare a bliţului sau utilizaţi unităţi bliţ care acceptă reducerea ochilor roşii (0 Alegerea unui mod bliţ, Unităţi bliţ compatibile CLS).

Panou de control Vizor
n
(clipeşte)
j
(clipeşte)

Memorie insuficientă pentru a înregistra mai multe fotografii la setările curente sau aparatul foto nu mai are numere pentru fişiere sau pentru foldere.

Panou de control Vizor
O
(clipeşte)
O
(clipeşte)

Defecţiune a aparatului foto.

Declanşaţi obturatorul. Dacă eroarea persistă sau apare frecvent, consultaţi reprezentantul de service autorizat Nikon.

Monitor Panou de control
Niciun card de memorie. S

Aparatul foto nu poate detecta cardul de memorie.

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că ați introdus cardul corect (0 Introduceţi acumulatorul şi un card de memorie).

Monitor Panou de control
Imposibil de accesat acest card de memorie.
Introduceţi alt card.
W, R
(clipește)

Eroare accesare card de memorie.

  • Utilizaţi carduri aprobate de Nikon (0 Carduri de memorie aprobate).
  • Dacă eroarea persistă după ce cardul a fost scos și reintrodus de mai multe ori, cardul poate fi deteriorat. Contactaţi distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

Nu poate fi creat un folder nou.

Ştergeţi fişiere sau introduceţi un card de memorie nou după ce copiaţi imaginile importante pe computer sau pe un alt dispozitiv (0 Introduceţi acumulatorul şi un card de memorie, Ştergerea fotografiilor, Carduri de memorie aprobate).

Monitor Panou de control
m W, O
(clipește)

Aparatul foto nu poate controla cardul Eye-Fi.

  • Verificaţi ca firmware-ul cardului Eye-Fi să fie actualizat.
  • Copiaţi fişierele de pe cardul Eye-Fi pe un computer sau pe un alt dispozitiv şi formataţi cardul sau introduceţi un card nou.
Monitor Panou de control
Cardul de memorie este blocat. Glisaţi elementul de blocare la poziţia „scriere”. W, X
(clipește)

Cardul de memorie este blocat (protejat la scriere).

Deplasaţi comutatorul de protecţie la scriere al cardului pe poziţia „write” (scriere) (0 Comutatorul protejare scriere).

Monitor Panou de control
Nu este disponibil când cardul Eye-Fi este blocat. W, O
(clipește)

Cardul Eye-Fi este blocat (protejat la scriere).

Deplasaţi comutatorul de protecţie la scriere al cardului pe poziţia „write” (scriere) (0 Comutatorul protejare scriere).

Monitor Panou de control
Acest card nu este formatat.
Formataţi cardul.
[C]
(clipește)

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru utilizarea cu aparatul foto.

Formataţi cardul de memorie sau introduceţi un card de memorie nou (0 Formatare card memorie, Carduri de memorie aprobate).

Monitor Panou de control
Imposibil de pornit vizualizarea în timp real. Aşteptaţi.

Temperatura internă a aparatului foto este ridicată.

Aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească înainte de a relua fotografierea în vizualizare în timp real sau înregistrarea filmului.

Monitor Panou de control
Dosarul nu conţine nicio imagine.

Nicio imagine pe cardul de memorie sau în folderul (folderele) selectat(e) pentru redare.

Selectaţi folderul care conţine imaginile din meniul Dosar redare sau introduceţi un card de memorie care conţine imagini (0 Introduceţi acumulatorul şi un card de memorie, Dosar redare).

Monitor Panou de control
Toate imaginile sunt ascunse.

Toate fotografiile din folderul curent sunt ascunse.

Nicio imagine nu poate fi redată până când nu este selectat un alt folder sau până când nu este folosită opțiunea Ascundere imagine pentru a permite cel puţin afişarea unei imagini (0 Ascundere imagine).

Monitor Panou de control
Imposibil de afişat acest fişier.

Fişierul a fost creat sau modificat utilizând un computer sau o marcă diferită de aparat foto sau fişierul este deteriorat.

Fişierul nu poate fi redat pe aparatul foto.

Monitor Panou de control
Imposibil de selectat acest fişier.

Imaginea selectată nu poate fi retuşată.

Imaginile create cu alte dispozitive nu pot fi retuşate.

Monitor Panou de control
Acest film nu poate fi editat.

Filmul selectat nu poate fi editat.

  • Filmele create cu alte dispozitive nu pot fi retuşate.
  • Filmele trebuie să aibă o lungime de cel puţin două secunde (0 Decuparea filmelor).
Monitor Panou de control
Verificaţi imprimanta.

Eroare de imprimare.

Verificaţi imprimanta. Pentru a relua, selectaţi Continuare (dacă este disponibil) *.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.

Monitor Panou de control
Verificaţi hârtia.

Hârtia din imprimantă nu are dimensiunea selectată.

Introduceţi hârtia de dimensiunea corectă şi selectaţi Continuare *.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.

Monitor Panou de control
Blocaj de hârtie.

Hârtia este blocată în imprimantă.

Eliminaţi blocajul hârtiei şi selectaţi Continuare *.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.

Monitor Panou de control
Hârtia a fost epuizată.

Nu mai există hârtie în imprimantă.

Introduceţi hârtia de dimensiunea selectată şi selectaţi Continuare *.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.

Monitor Panou de control
Verificaţi alimentarea cu cerneală.

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala. Pentru a relua, selectaţi Continuare *.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.

Monitor Panou de control
Cerneala a fost epuizată.

Imprimanta nu mai are cerneală.

Înlocuiţi cerneala şi selectaţi Continuare *.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.