Alegeţi acest mod pentru a reduce la minimum estomparea cauzată de mişcarea aparatului foto când se ridică oglinda. Pentru a utiliza modul oglindă sus, apăsaţi butonul de deblocare a selectorului modului de declanşare şi rotiţi selectorul modului de declanşare la Mup (oglindă sus). După apăsarea butonului de declanşare la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a ridica oglinda. Pe panoul de control va fi afişat Z; apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt pentru a face fotografia (în vizualizarea în timp real, oglinda nu trebuie ridicată; fotografia se face la prima apăsare a butonului de declanşare până la capăt). Se va auzi un bip, cu excepţia cazului în care este selectat Dezactivare pentru Opţiuni bip > Activare/dezactivare bip în meniul setare (0 Opţiuni bip). Oglinda coboară când fotografierea se încheie.

Oglindă sus

În timp ce oglinda este ridicată, fotografiile nu pot fi încadrate în vizor şi focalizarea automată şi măsurarea nu se vor efectua.

Mod oglindă sus

Va fi realizată automat o fotografie dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 30 s după ridicarea oglinzii.

Prevenirea estompării

Pentru a preveni estomparea provocată de mişcarea aparatului foto, apăsaţi uşor butonul de declanşare. Se recomandă utilizarea unui trepied.

Consultaţi de asemenea

Pentru informaţii privind folosirea obturatorului electronic cu perdea frontală pentru reducerea estompării, consultaţi A > setarea personalizată d6 (Obt. electr. cu perdea frontală, 0 Obt. electr. cu perdea frontală).