Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate pe un card XQD Sony QD-G64E de 64 GB la diferite setări ale calităţii imaginii, dimensiunii imaginii şi zonei imaginii (începând cu septembrie 2017).

Zonă imagine FX (36×24) *

Calitate imagine Dimensiune imagine Dimensiune fişier 1 Nr. de imagini 1 Capacitate memorie tampon 2
NEF (RAW),
Comprimat fără pierderi,
12 biţi
Mare 41,5 MB 763 170
Medie 30,0 MB 1000 94
Mică 21,9 MB 1400 56
NEF (RAW),
Comprimat fără pierderi,
14 biţi
Mare 51,6 MB 589 51
NEF (RAW),
Comprimat,
12 biţi
Mare 34,2 MB 1000 200
NEF (RAW),
Comprimat,
14 biţi
Mare 43,8 MB 865 74
NEF (RAW),
Necomprimat,
12 biţi
Mare 70,3 MB 763 55
NEF (RAW),
Necomprimat,
14 biţi
Mare 92,0 MB 589 29
TIFF (RGB) Mare 134,6 MB 408 32
Medie 76,6 MB 718 35
Mică 34,9 MB 1500 39
JPEG fine 3 Mare 22,0 MB 1900 200
Medie 12,6 MB 3200 200
Mică 6,6 MB 6700 200
JPEG normal 3 Mare 11,5 MB 3800 200
Medie 6,8 MB 6400 200
Mică 3,4 MB 13.000 200
JPEG basic 3 Mare 4,2 MB 7400 200
Medie 2,8 MB 12.500 200
Mică 1,8 MB 24.500 200

Include imaginile realizate cu obiective non-DX atunci când este selectat Activată pentru Decupare automată DX.

Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată.

Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Este posibil să scadă în anumite situații, de exemplu la calităţi ale imaginii marcate cu o stea („”) sau dacă este activat controlul automat al distorsiunilor.

Valorile presupun compresia JPEG prioritate dimensiune. Selectarea unei opţiuni de calitate a imaginii marcată cu o stea („”; compresie optimă) măreşte dimensiunea fişierelor imagine JPEG; numărul de imagini şi capacitatea memoriei tampon scad în consecinţă.

Zonă imagine DX (24×16) *

Calitate imagine Dimensiune imagine Dimensiune fişier 1 Nr. de imagini 1 Capacitate memorie tampon 2
NEF (RAW),
Comprimat fără pierderi,
12 biţi
Mare 19,4 MB 1700 200
Medie 14,1 MB 2300 200
Mică 11,0 MB 3000 200
NEF (RAW),
Comprimat fără pierderi,
14 biţi
Mare 23,9 MB 1300 200
NEF (RAW),
Comprimat,
12 biţi
Mare 15,9 MB 2300 200
NEF (RAW),
Comprimat,
14 biţi
Mare 19,8 MB 1900 200
NEF (RAW),
Necomprimat,
12 biţi
Mare 30,8 MB 1700 200
NEF (RAW),
Necomprimat,
14 biţi
Mare 40,2 MB 1300 200
TIFF (RGB) Mare 58,4 MB 936 113
Medie 33,3 MB 1600 200
Mică 15,6 MB 3400 200
JPEG fine 3 Mare 10,1 MB 4200 200
Medie 6,2 MB 6900 200
Mică 3,4 MB 12.900 200
JPEG normal 3 Mare 5,3 MB 8200 200
Medie 3,3 MB 13.500 200
Mică 1,8 MB 24.500 200
JPEG basic 3 Mare 2,4 MB 15.900 200
Medie 1,7 MB 25.100 200
Mică 1,0 MB 43.100 200

Include imaginile realizate cu obiective DX atunci când este selectat Activată pentru Decupare automată DX.

Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată.

Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Este posibil să scadă în anumite situații, de exemplu la calităţi ale imaginii marcate cu o stea („”) sau dacă este activat controlul automat al distorsiunilor.

Valorile presupun compresia JPEG prioritate dimensiune. Selectarea unei opţiuni de calitate a imaginii marcată cu o stea („”; compresie optimă) măreşte dimensiunea fişierelor imagine JPEG; numărul de imagini şi capacitatea memoriei tampon scad în consecinţă.

d2—Declanşare continuă maximă (0 Declanşare continuă maximă)

Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie poate fi setat la orice valoare între 1 şi 200.