A nu se scăpa pe jos: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice.

A se menţine uscat: Acest produs nu este etanş şi se poate defecta dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.

A se evita schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, precum cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o geantă de transport sau într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.

A se păstra la distanţă de câmpurile magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot interfera cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

A nu se lăsa obiectivul îndreptat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de lumină pentru o perioadă lungă de timp. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un efect de contururi albe estompate în fotografii.

Lasere și alte surse de lumină puternică: Nu îndreptați lasere sau alte surse de lumină extrem de puternice spre obiectiv, întrucât acest lucru ar putea deteriora senzorul de imagine al aparatului foto.

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare: Nu scoateţi din priză şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau când imaginile sunt înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în aceste situaţii ar putea duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei sau a circuitelor interne ale produsului. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul dintr-un loc în altul în timp ce adaptorul la reţeaua electrică este conectat.

Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta uşor praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine aparatul foto. În cazuri rare, electricitatea statică poate avea ca efect iluminarea sau întunecarea afişajelor LCD. Acest lucru nu indică o defecţiune, iar afişajul va reveni curând la normal.

Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie îndepărtate cu grijă, cu o suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.

Pentru informaţii privind curăţarea senzorului de imagine, consultaţi „Curăţarea senzorului de imagine” (0 Curăţarea senzorului de imagine).

Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului.

A nu se atinge perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi se poate deteriora cu uşurință. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare sau curenţi puternici de aer de la o suflantă. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.

Perdeaua obturatorului poate părea colorată neuniform, dar acest lucru nu are efect asupra fotografiilor şi nu indică o defecţiune.

Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-un loc uscat, bine ventilat. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, scoateţi din priză adaptorul pentru a preveni un incendiu. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a preveni scurgerile şi depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.

Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.

Păstraţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal înainte de a depozita acumulatorul.

Note privind monitorul: Monitorul este construit cu extrem de mare precizie; cel puţin 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01% fiind lipsă sau defecţi. De aceea, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt mereu aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri), aceasta nu este o defecţiune şi nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.

Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.

Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau defecţiuni. Praful sau scamele de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară. În caz că monitorul se sparge, trebuie evitat cu grijă riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii şi gura.

Acumulatorul şi încărcătorul: Este posibil ca acumulatorii să prezinte scurgeri sau să explodeze dacă sunt manipulaţi necorespunzător. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când manipulaţi acumulatorii şi încărcătoarele:

 • Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
 • Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
 • Păstraţi curate terminalele acumulatorului.
 • Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
 • Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi puneţi la loc capacul terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de energie chiar şi atunci când sunt oprite şi pot duce acumulatorul până la punctul în care să nu mai funcţioneze. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită perioadă, introduceţi-l în aparatul foto şi descărcaţi-l complet înainte de a-l scoate din aparatul foto pentru a-l depozita. Acumulatorul ar trebui să fie depozitat într-un loc răcoros cu o temperatură ambientală de 15 °C–25 °C (a se evita locurile extrem de calde sau extrem de reci). Încărcați și descărcați acumulatorul cel puțin o dată la fiecare șase luni.
 • Pornirea sau oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este complet descărcat va scurta durata de funcţionare a acumulatorului. Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie încărcaţi înainte de utilizare.
 • Temperatura internă a acumulatorului poate creşte în timpul utilizării acestuia. Încercarea de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată va afecta performanţele acestuia şi este posibil ca acumulatorul să nu se încarce sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare.
 • Încărcaţi acumulatorul în spaţii interioare la temperaturi ambiante de 5 °C–35 °C. Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste 40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea deteriora acumulatorul sau i-ar putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi timpii de încărcare pot creşte la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 15 °C şi între 45 °C şi 60 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau peste 60 °C.
 • Dacă indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe secundă) în timpul încărcării, asiguraţi-vă că temperatura este în intervalul corect şi apoi scoateţi încărcătorul din priză şi scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul. Dacă problema persistă, încetaţi imediat utilizarea şi duceţi acumulatorul şi încărcătorul la distribuitor sau la un reprezentant de service autorizat Nikon.
 • Nu mişcaţi încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării. Nerespectarea acestei precauţii ar putea, în cazuri foarte rare, determina încărcătorul să arate că încărcarea este finalizată când acumulatorul este numai parţial încărcat. Scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul pentru a începe încărcarea din nou.
 • Capacitatea acumulatorului ar putea scădea temporar dacă acesta este încărcat la temperaturi scăzute sau dacă este utilizat la o temperatură sub cea la care a fost încărcat. Dacă acumulatorul este încărcat la o temperatură sub 5 °C, indicatorul duratei de funcţionare a acumulatorului din afişajul Info acumulator (0 Info acumulator) poate indica o scădere temporară.
 • Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi poate afecta performanţele.
 • O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat își menține sarcina când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că este necesară înlocuirea sa. Achiziționați un acumulator nou.
 • Cablul de alimentare furnizat şi adaptorul pentru priză sunt destinate utilizării numai cu MH-25a. Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateți-l din priză când nu este folosit.
 • Nu scurtcircuitaţi terminalele încărcătorului. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea şi deteriorarea încărcătorului.
 • Încărcați acumulatorul înainte de a-l utiliza. Când se fac fotografii la ocazii importante, pregătiţi un acumulator de rezervă şi păstraţi-l complet încărcat. În funcţie de locul unde vă aflaţi, este posibil să aveţi dificultăţi în a procura acumulatori de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci capacitatea acumulatorilor tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţi acumulatorii dacă este necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o parte din sarcină.
 • Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu reglementările locale.