Dimensiunea imaginii se măsoară în pixeli. Alegeţi dintre # Mare, $ Medie sau % Mică (reţineţi că dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru Zonă imagine, 0 Zonă imagine):

Zonă imagine Opţiune Dimensiune (pixeli)
FX (36×24; format FX) Mare 8256 × 5504
Medie 6192 × 4128
Mică 4128 × 2752
1,2 × (30×20) Mare 6880 × 4584
Medie 5152 × 3432
Mică 3440 × 2288
DX (24×16; format DX) Mare 5408 × 3600
Medie 4048 × 2696
Mică 2704 × 1800
5 : 4 (30×24) Mare 6880 × 5504
Medie 5152 × 4120
Mică 3440 × 2752
1 : 1 (24×24) Mare 5504 × 5504
Medie 4128 × 4128
Mică 2752 × 2752

Dimensiunea imaginii pentru imaginile JPEG şi TIFF poate fi setată prin apăsarea butonului T şi rotirea selectorului secundar de comandă până când opţiunea dorită este afişată pe panoul de control. Pentru a alege dimensiunea imaginilor NEF (RAW), folosiţi opţiunea Dimensiune imagine > NEF (RAW) din meniul fotografiere.

Buton T

Selector secundar de comandă

Meniul dimensiune imagine

Dimensiunea imaginii pentru imaginile JPEG şi TIFF poate fi ajustată şi folosind opţiunea Dimensiune imagine > JPEG/TIFF din meniul fotografiere (0 Dimensiune imagine). Imaginile NEF (RAW) de dimensiuni mici şi medii sunt înregistrate în format 12 biţi, comprimat fără pierderi, indiferent de opţiunile selectate pentru Compresie NEF (RAW) şi Ad. de culoare NEF (RAW) din meniul Înregistrare NEF (RAW).