Unităţile bliţ cu control la distanţă pot fi controlate prin intermediul semnalelor optice de la o unitate bliţ opțională montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto şi care acționează ca bliţ principal (AWL optic). Dacă unitatea bliţ în cauză este un SB-5000 sau SB-500, setările pot fi reglate de pe aparatul foto (consultați „SB-5000/SB-500, 0 SB-5000/SB-500); altfel, setările trebuie reglate folosind comenzile unității bliț conform descrierii din documentaţia furnizată împreună cu unitatea. Pentru informaţii referitoare la poziționarea blițului şi la alte subiecte, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu unităţile bliţ.

SB-5000/SB-500

Montaţi unitatea bliţ pe cupla pentru accesorii a aparatului foto şi selectaţi AWL optic pentru Control bliţ > Opţiuni bliţ fără fir din meniul fotografiere. Setările pentru Bliţuri în grup pot fi reglate folosind Control bliţ > Control bliţ de la distanţă; pentru SB-5000, elementul Control bliţ de la distanţă oferă și setările Control rapid fără fir și Repetare la distanţă. Opțiunile disponibile sunt descrise mai jos.

Unitatea bliț SB-5000

Când o unitate SB-5000 este montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto, setările Control bliţ pot fi modificate folosind și comenzile de pe unitatea bliț.

Bliţuri în grup

Selectaţi această opţiune pentru a regla setările separat pentru fiecare grup.

 1. C: Selectaţi Bliţuri în grup pentru Control bliţ > Control bliţ de la distanţă din meniul fotografiere.

 2. C: Selectaţi Opţiuni bliţuri în grup.

  Evidenţiaţi Opţiuni bliţuri în grup pe afişajul control bliţ şi apăsaţi 2.

 3. C: Alegeţi modul de control al bliţului.

  Alegeţi modul de control al bliţului şi nivelul bliţului pentru bliţul principal şi unităţile bliţ din fiecare grup:

  • TTL: Control bliţ i-TTL.
  • qA: Diafragmă automată (disponibilă numai cu unităţi bliţ compatibile).
  • M: Alegeţi manual nivelul bliţului.
  • – – (dezactivat): Unităţile nu se declanşează şi nivelul bliţului nu poate fi reglat.

  Alegeţi un canal pentru blițul principal. Dacă unităţile bliţ cu control la distanţă includ un bliţ SB-500, trebuie să alegeţi canalul 3, altfel puteţi alege orice canal între 1 şi 4.

 4. f: Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe același canal cu blițul principal.

  Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe canalul selectat la pasul 3.

 5. f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.

  Alegeţi un grup (A, B sau C sau, în cazul în care utilizaţi un SB-500 ca bliţ principal, A sau B) pentru fiecare unitate bliţ cu control la distanţă. Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte numărul de unităţi bliţ cu control la distanţă care pot fi folosite, numărul maxim aplicabil este de trei unităţi pe grup. La folosirea unui număr mai mare de unităţi, lumina emisă de unităţile bliţ cu control la distanţă va afecta performanţa.

 6. C/f: Compuneţi fotografia.

  Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ. După aranjarea unităților, apăsați butoanele de testare de pe unitățile bliţ pentru a declanșa blițurile în scopul testării și pentru a vă asigura că unitățile funcționează normal. Declanşarea unităţilor bliţ în scopul testării se poate realiza și prin apăsarea butonului i din afişajul informaţiilor despre bliţ (0 Modificarea setărilor bliţului) şi selectarea M Testare bliţ.

 7. C/f: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.

Control rapid fără fir (numai SB-5000)

Selectaţi această opţiune pentru a controla compensarea generală a bliţului pentru grupurile A şi B şi echilibrul relativ dintre acestea, în timp ce setaţi manual puterea pentru grupul C.

 1. C: Selectaţi Control rapid fără fir pentru Control bliţ > Control bliţ de la distanţă din meniul fotografiere.

 2. C: Selectaţi Opţiuni control rapid fără fir.

  Evidenţiaţi Opţiuni control rapid fără fir pe afişajul control bliţ şi apăsaţi 2.

 3. C: Reglaţi setările bliţului.

  Alegeţi echilibrul între grupurile A şi B.

  Reglaţi compensarea bliţului pentru grupurile A şi B.

  Alegeţi un mod control bliţ şi un nivel pentru bliţ pentru unităţile din grupul C:

  • M: Alegeţi manual nivelul bliţului.
  • – –: Unităţile din grupul C nu se declanşează.

  Alegeţi un canal pentru blițul principal. Dacă unităţile bliţ cu control la distanţă includ un bliţ SB-500, trebuie să alegeţi canalul 3, altfel puteţi alege orice canal între 1 şi 4.

 4. f: Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe același canal cu blițul principal.

  Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe canalul selectat la pasul 3.

 5. f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.

  Alegeţi un grup (A, B sau C).

  Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte numărul de unităţi bliţ cu control la distanţă care pot fi folosite, numărul maxim aplicabil este de trei unităţi pe grup. La folosirea unui număr mai mare de unităţi, lumina emisă de unităţile bliţ cu control la distanţă va afecta performanţa.

 6. C/f: Compuneţi fotografia.

  Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ. După aranjarea unităților, apăsați butoanele de testare de pe unitățile bliţ pentru a declanșa blițurile în scopul testării și pentru a vă asigura că unitățile funcționează normal. Declanşarea unităţilor bliţ în scopul testării se poate realiza și prin apăsarea butonului i din afişajul informaţiilor despre bliţ (0 Modificarea setărilor bliţului) şi selectarea M Testare bliţ.

 7. C/f: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.

Repetare la distanţă (numai SB-5000)

Când este selectată această opţiune, unităţile bliţ se declanşează în mod repetat cât timp obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă.

 1. C: Selectaţi Repetare la distanţă pentru Control bliţ > Control bliţ de la distanţă din meniul fotografiere.

 2. C: Selectaţi Opţiuni repetare la distanţă.

  Evidenţiaţi Opţiuni repetare la distanţă în meniul afişajului control bliţ şi apăsaţi 2.

 3. C: Reglaţi setările bliţului.

  Alegeţi nivelul bliţului (Ieşire), numărul maxim de declanşări ale unităţilor bliţ (Ori) şi numărul de declanşări ale unităţilor bliţ într-o secundă (Frecvenţă).

  Activaţi sau dezactivaţi grupurile selectate. Selectaţi ON (ACTIVAT) pentru a activa grupul selectat, respectiv – – pentru a dezactiva grupul selectat.

  Alegeţi un canal pentru blițul principal. Dacă unităţile bliţ cu control la distanţă includ un bliţ SB-500, trebuie să alegeţi canalul 3, altfel puteţi alege orice canal între 1 şi 4.

 4. f: Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe același canal cu blițul principal.

  Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe canalul selectat la pasul 3.

 5. f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.

  Alegeţi un grup (A, B sau C) pentru fiecare dintre unităţile bliţ cu control la distanţă. Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte numărul de unităţi bliţ cu control la distanţă care pot fi folosite, numărul maxim aplicabil este de trei unităţi pe grup. La folosirea unui număr mai mare de unităţi, lumina emisă de unităţile bliţ cu control la distanţă va afecta performanţa.

 6. C/f: Compuneţi fotografia.

  Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ. După aranjarea unităților, apăsați butoanele de testare de pe unitățile bliţ pentru a declanșa blițurile în scopul testării și pentru a vă asigura că unitățile funcționează normal. Declanşarea unităţilor bliţ în scopul testării se poate realiza și prin apăsarea butonului i din afişajul informaţiilor despre bliţ (0 Modificarea setărilor bliţului) şi selectarea M Testare bliţ.

 7. C/f: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.

AWL optic

Poziţionaţi ferestrele senzorului de pe unităţile bliţ cu control la distanţă pentru a prelua lumina de la bliţul principal (trebuie acordată o atenţie deosebită în cazul în care aparatul foto nu este montat pe un trepied). Asiguraţi-vă că lumina directă sau reflexiile puternice de la unităţile bliţ cu control la distanţă nu pătrund în obiectivul aparatului foto (în modul TTL) sau în fotocelulele de pe unităţile bliţ cu control la distanţă (modul qA), întrucât acestea pot interfera cu expunerea. Pentru a evita ca bliţurile de sincronizare de intensitate scăzută emise de bliţul principal să apară în fotografiile realizate la distanţe mici, alegeţi sensibilităţi ISO reduse sau diafragme închise (numere f/ mari). După amplasarea unităţilor bliţ cu control la distanţă, faceţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitorul aparatului foto.