Aparatul foto acceptă următoarele moduri bliţ:

Pictograma Y clipeşte dacă unitatea bliţ nu acceptă reducerea ochilor roşii.

Reducerea ochilor roşii cu sincronizare lentă este disponibilă numai în modurile de expunere P şi A. În modurile S şi M, reducerea ochilor roşii cu sincronizare lentă devine reducere ochi roşii.

Disponibil numai în modurile de expunere P şi A. În modurile S şi M, sincronizarea lentă devine sincronizare perdea frontală.

În modurile de expunere P şi A, modul sincronizare bliţ va fi setat la sincronizare perdea posterioară lentă când butonul W (M) este eliberat.

Alegerea unui mod bliţ

Pentru a alege un mod bliţ, apăsaţi butonul W (M) şi rotiţi selectorul principal de comandă până când modul bliţ dorit este selectat pe panoul de control:

Buton W (M)

Selector principal de comandă

Sisteme cu bliţ în studio

Sincronizarea perdea posterioară nu poate fi folosită cu sistemele cu bliţ în studio deoarece nu se poate obţine sincronizarea corectă.