Selectaţi următorii timpi de expunere pentru expuneri îndelungate ale luminilor în mişcare, stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de artificii.

 • Bulb (A): Obturatorul rămâne deschis cât timp butonul de declanşare este menţinut apăsat. Pentru a preveni estomparea, utilizaţi un trepied sau o telecomandă fără fir sau o telecomandă prin cablu, opţionale (0 Alte accesorii).
 • Durată (%): Porniţi expunerea prin utilizarea butonului de declanşare de pe aparatul foto, de pe o telecomandă prin cablu sau de pe o telecomandă fără fir, opţionale. Obturatorul rămâne deschis până când butonul este apăsat a doua oară.

Timp de expunere: A (expunere de 35 de secunde)
Diafragmă: f/25

 1. Pregătiţi aparatul foto.

  Montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă stabilă, plană.

  Expuneri îndelungate

  Închideţi obturatorul ocularului vizorului pentru a preveni afectarea fotografiei de lumina care pătrunde prin vizor (0 Închideţi obturatorul ocularului vizorului). Nikon recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat sau a unui adaptor la reţeaua electrică şi a unui conector de alimentare, opţionale, pentru a preveni pierderea alimentării în timp ce obturatorul este deschis. Reţineţi că, în expunerile îndelungate, este posibil să fie prezent zgomot (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă). Petele luminoase şi ceaţa pot fi reduse prin alegerea Activată pentru Reducere zgomot exp. lungă în meniul fotografiere (0 Reducere zgomot exp. lungă).

 2. Selectaţi modul de expunere M.

  Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până când M este afişat pe panoul de control.

  Buton I

  Selector principal de comandă

 3. Alegeţi un timp de expunere.

  În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege un timp de expunere Bulb (A) sau Durată (%). Indicatoarele de expunere nu apar când este selectat Bulb (A) sau Durată (%).

  Bulb

  Ora

 4. Deschideţi obturatorul.

  Bulb: După focalizare, apăsaţi până la capăt butonul de declanşare de pe aparatul foto sau de pe telecomanda prin cablu sau de pe telecomanda fără fir, opţionale. Menţineţi butonul de declanşare apăsat până când expunerea este finalizată.

  Durată: Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

 5. Închideţi obturatorul.

  Bulb: Luaţi degetul de pe butonul de declanşare.

  Durată: Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.