Compensarea expunerii este folosită pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau mai întunecate. Are eficienţă maximă când este utilizată cu măsurarea central-evaluativă sau spot (0 Măsurare). Alegeţi dintre valori cuprinse între –5 EV (subexpunere) şi +5 EV (supraexpunere) în trepte de 1/3 EV. În general, valorile pozitive fac subiectul mai luminos, în timp ce valorile negative îl fac mai întunecat.

–1 EV

Fără compensare expunere

+1 EV

Pentru a alege o valoare pentru compensarea expunerii, apăsaţi butonul E şi rotiţi selectorul principal de comandă până când valoarea dorită este afişată în vizor sau pe panoul de control.

Buton E

Selector principal de comandă

±0 EV (buton E apăsat)

-0,3 EV

+2,0 EV

La valori diferite de ±0,0, cifra 0 din centrul indicatorilor de expunere va clipi (cu excepția modului de expunere M), iar în vizor şi pe panoul de control va fi afişată o pictogramă E după ce eliberaţi butonul E. Valoarea curentă pentru compensarea expunerii poate fi confirmată în indicatorul expunerii prin apăsarea butonului E.

Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării expunerii la ±0,0. Compensarea expunerii nu este resetată la oprirea aparatului foto.

Mod expunere M

În modul expunere M, compensarea expunerii afectează numai indicatorul expunerii; timpul de expunere şi diafragma nu se modifică.

Folosirea unui bliţ

Când se utilizează un bliţ, compensarea expunerii influenţează atât nivelul bliţului, cât şi expunerea, modificând atât luminozitatea subiectului principal, cât şi pe cea a fundalului. Setarea personalizată e3 (Comp. expunere pentru bliţ, 0 Comp. expunere pentru bliţ) poate fi utilizată pentru a limita efectele compensării expunerii numai la fundal.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

  • Alegerea mărimii treptelor disponibile pentru compensarea expunerii, consultaţi A > setarea personalizată b3 (Valoare stop comp. exp./bliţ, 0 Valoare stop comp. exp./bliţ).
  • Realizarea reglajelor la compensarea expunerii fără a apăsa butonul E, consultaţi A > setarea personalizată b4 (Compensare expunere facilă, 0 Compensare expunere facilă).
  • Varierea automată a expunerii, nivelului bliţului, balansului de alb sau D-Lighting-ului activ, consultaţi secțiunea „Bracketing” (0 Bracketing).