Aparatul foto poate afişa informaţiile despre bliţ pentru unităţile bliţ SB-5000 și SB-500 montate pe cupla pentru accesorii a aparatului foto şi configurate ca bliț principal pentru AWL optic, precum și pentru unităţile bliţ cu control la distanţă care sunt controlate prin intermediul AWL radio folosind o telecomandă WR-R10. Pentru a vizualiza informaţiile despre bliţ în timpul fotografierii prin vizor, apăsaţi butonul R pentru a afişa informaţiile despre fotografiere şi apoi apăsaţi butonul R încă o dată. Informaţiile afişate variază în funcţie de modul control bliţ.

Buton R

Modificarea setărilor bliţului

Setările bliţului pot fi modificate prin apăsarea butonului i în afişajul informaţiilor despre bliţ. Opţiunile disponibile variază în funcţie de unitatea bliţ şi de setările selectate. De asemenea, puteţi declanşa bliţul pentru a-l testa.

Bliţuri în grup

1 Indicator bliț pregătit 1
2

Control bliţ de la distanţă

Indicator FP

3 Mod control bliţ de la distanţă 2
4

Mod control bliţuri în grup 3

Mod bliţuri în grup

Nivel bliţ (putere)/compensare bliţ

5 Canal 2
6 Mod legare

Control rapid fără fir

1 Indicator bliț pregătit 1
2

Control bliţ de la distanţă

Indicator FP

3 Mod control bliţ de la distanţă 2
4 Raport A : B
5 Compensare bliţ
6 Mod control bliţ şi nivel bliţ (putere) grup C
7 Canal 2
8 Mod legare

Repetare la distanţă

1 Indicator bliț pregătit 1
2 Control bliţ de la distanţă
3 Nivel bliţ (putere)
4 Mod control bliţ de la distanţă 2
5

Număr declanşări (ori)

Frecvenţă

6 Stare grup (activat/dezactivat)
7 Canal 2
8 Mod legare

Afişat în AWL radio când unităţile bliţ sunt pregătite.

AWL optic este indicat prin Y, AWL radio prin Z, AWL mixt optic şi radio prin Y şi Z. Canalul AWL optic pentru AWL mixt optic şi radio este afişat numai când este folosit ca bliţ principal SB-500.

Pictogramele sunt afişate pentru fiecare grup atunci când se utilizează AWL mixt optic şi radio.

Informaţii bliţ şi setările aparatului foto

Afişajul informaţiilor despre bliţ prezintă setările selectate ale aparatului foto, inclusiv modul de expunere, timpul de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO.