D850 acceptă următoarele opţiuni de calitate a imaginii.

Calitatea imaginii se setează prin apăsarea butonului T şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe panoul de control.

Buton T

Selector principal de comandă

Compresie JPEG

Opţiunile de calitate a imaginii marcate cu o stea („”) folosesc compresia dorită pentru a garanta calitatea maximă; dimensiunea fişierului variază în funcţie de scenă. Opţiunile fără stea utilizează o compresie destinată producerii unor fişiere de mici dimensiuni; fişierele tind să aibă aceeaşi dimensiune indiferent de scena înregistrată.

NEF+JPEG

Atunci când fotografiile efectuate la setări NEF (RAW) + JPEG sunt vizualizate pe aparatul foto în care este introdus un singur card de memorie, va fi afişată numai imaginea JPEG. Dacă ambele copii sunt înregistrate pe acelaşi card de memorie, ambele copii vor fi şterse când este ştearsă fotografia. În cazul în care copia JPEG este înregistrată pe un card de memorie separat folosind opţiunea Funcţia fantei secundare > Fanta pr. RAW - Fanta sec. JPEG, fiecare copie trebuie ştearsă separat.

Meniul calitate imagine

Calitatea imaginii poate fi, de asemenea, ajustată utilizând opţiunea Calitate imagine din meniul fotografiere (0 Calitate imagine).

Consultaţi de asemenea

Pentru informaţii privind numărul de fotografii care pot fi stocate la diferite setări de calitate şi dimensiune a imaginii, consultați „Capacitatea cardului de memorie” (0 Capacitatea cardului de memorie).

Compresie NEF (RAW)

Pentru a alege tipul de compresie pentru imaginile NEF (RAW), evidenţiaţi Înregistrare NEF (RAW) > Compresie NEF (RAW) din meniul fotografiere şi apăsaţi 2.

Ad. de culoare NEF (RAW)

Pentru a alege o adâncime de bit pentru imaginile NEF (RAW), evidenţiaţi Înregistrare NEF (RAW) > Ad. de culoare NEF (RAW) din meniul fotografiere şi apăsaţi 2.

Imagini NEF (RAW)

Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create folosind NX Studio sau alt software sau cu opțiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retușare (0 Procesare NEF (RAW)).