Blocarea timpului de expunere este disponibilă în modurile expunere automat prioritate de timp şi manuală, iar blocarea diafragmei este disponibilă în modurile de expunere automat prioritate de diafragmă şi manuală. Blocarea timpului de expunere şi a diafragmei nu este disponibilă în modul de expunere automat program.

 1. Asociaţi blocarea timpului de expunere şi diafragmei unei comenzi a aparatului foto.

  Asociaţi Bloc. timp exp. şi diafragmă unei comenzi folosind setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 Asociere control personalizat).

 2. Blocaţi timpul de expunere şi/sau diafragma.

  Timp de expunere (modurile de expunere S şi M): Apăsaţi comanda selectată şi rotiţi selectorul principal de comandă până când pictograma F apare în vizor şi pe panoul de control.

  Pentru a debloca timpul de expunere, apăsaţi comanda şi rotiţi selectorul principal de comandă până când pictograma F dispare de pe afişaje.

  Diafragmă (modurile de expunere A şi M): Apăsaţi comanda selectată şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când pictograma F apare în vizor şi pe panoul de control.

  Pentru a debloca diafragma, apăsaţi comanda şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când pictograma F dispare de pe afişaje.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind menținerea timpului de expunere și/sau a diafragmei blocate la valorile selectate, consultați A > setarea personalizată f3 (Bloc. timp exp. şi diafragmă; 0 Bloc. timp exp. şi diafragmă).