Autodeclanşatorul poate fi folosit pentru a reduce tremuratul aparatului foto sau pentru autoportrete.

 1. Selectaţi modul autodeclanşator.

  Apăsaţi butonul de deblocare a selectorului modului de declanşare şi rotiţi selectorul modului de declanşare la E.

 2. Încadraţi fotografia şi focalizaţi.

  În AF servo unică (0 Mod focalizare automată), fotografiile pot fi făcute numai dacă indicatorul imagine focalizată (I) apare în vizor.

  Închideţi obturatorul ocularului vizorului

  Când faceţi fotografii fără să ţineţi ochiul pe vizor, închideţi obturatorul ocularului vizorului pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să apară în fotografii sau să interfereze cu expunerea.

 3. Porniţi temporizatorul.

  Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni temporizatorul. Indicatorul luminos al autodeclanşatorului va începe să clipească. Cu două secunde înainte ca fotografia să fie efectuată, indicatorul luminos al autodeclanşatorului se va opri din clipit. Obturatorul se va declanşa la aproximativ zece secunde după pornirea temporizatorului.

Pentru a opri autodeclanşatorul înainte de efectuarea unei fotografii, rotiţi selectorul modului de declanşare la o altă setare.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

 • Alegerea duratei autodeclanşatorului, numărului de fotografii realizate şi a intervalului dintre fotografii, consultaţi A > setarea personalizată c3 (Autodeclanşator, 0 Autodeclanşator).
 • Bipurile care se aud când este folosit autodeclanşatorul, consultați B > Opţiuni bip (0 Opţiuni bip).