Selectarea unei opţiuni Picture Control

Alegeţi o opţiune Picture Control în funcţie de subiect sau de tipul de scenă.

 1. Apăsaţi L (Z/Q).

  Va fi afişată o listă de opţiuni Picture Control.

  Buton L (Z/Q)

 2. Selectaţi o opţiune Picture Control.

  Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită şi apăsaţi J.

Opţiuni Picture Control personalizate

Opţiunile Picture Control personalizate sunt create prin modificări ale opţiunilor Picture Control existente folosind opţiunea Gestionare Picture Control din meniul fotografiere sau filmare (0 Gestionare Picture Control, Gestionare Picture Control). Opţiunile Picture Control personalizate pot fi salvate pe un card de memorie pentru a fi partajate cu alte aparate foto de acelaşi model şi cu software compatibil.

Indicatorul Picture Control

Selecţia Picture Control curentă este afişată pe afişajul informaţiilor când este apăsat butonul R.

Meniurile fotografiere şi filmare

Opţiunile Picture Control pot fi selectate, de asemenea, folosind opţiunea Setare Picture Control din meniul fotografiere sau filmare (0 Setare Picture Control, Setare Picture Control).

Modificarea opţiunilor Picture Control

Opţiunile Picture Control existente presetate sau personalizate (0 Opţiuni Picture Control personalizate) pot fi modificate pentru a se potrivi cu scena sau scopul creativ al utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată de setări utilizând Reglare rapidă sau reglaţi manual setările individuale.

 1. Selectaţi o opţiune Picture Control.

  Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită în lista de opţiuni Picture Control (0 Selectarea unei opţiuni Picture Control) şi apăsaţi 2.

 2. Reglaţi setările.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia setarea dorită şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o valoare în trepte de 1 sau rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a alege o valoare în trepte de 0,25 (0 Setări Picture Control; opțiunile disponibile variază în funcție de opțiunea Picture Control selectată). Repetaţi acest pas până când vor fi reglate toate setările sau selectaţi o combinaţie presetată de setări prin evidenţierea opţiunii Reglare rapidă şi apăsarea 4 sau 2. Setările implicite pot fi restabilite prin apăsarea butonului O (Q).

 3. Apăsaţi J.

Modificări aduse opţiunilor Picture Control originale

Opţiunile Picture Control care au fost modificate faţă de setările implicite sunt indicate printr-un asterisc („U”) în meniul Setare Picture Control.

Setări Picture Control

Reglare rapidă

Reduceţi sau sporiţi efectul opţiunilor Picture Control selectate (reţineţi că aceasta reiniţializează toate reglările manuale). Nu este disponibilă pentru opţiunile Picture Control personalizate (0 Opţiuni Picture Control personalizate).

Reglări manuale

Opțiunea Picture Control „n Automat”

Dacă este selectată opțiunea n Automat pentru Setare Picture Control, setările pot fi reglate în intervalul A-2 până la A+2. Rotirea selectorului secundar de comandă nu are niciun efect.

„A” (Automat)

Rezultatele pentru detaliere, claritate, contrast şi saturaţie automate variază în funcţie de expunere şi de poziţia subiectului în cadru. Pentru rezultate optime, utilizaţi un obiectiv de tip G, E sau D.

Comutarea între manual şi automat

Apăsaţi butonul X pentru a comuta înainte şi înapoi între setările manuale şi automate (A) pentru detaliere, claritate, contrast şi saturaţie.

Setări anterioare

Indicatorul j de sub afişajul valorii din meniul setărilor opţiunilor Picture Control indică valoarea anterioară a setării. Utilizaţi-l ca referinţă pentru reglarea setărilor.

Efecte filtru (numai monocrom)

Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome. Sunt disponibile următoarele efecte filtru:

Opţiune Descriere
Y Galben Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce luminozitatea cerului în fotografii de peisaje. Portocaliul produce un contrast mai mare decât galbenul, iar roşul un contrast mai mare decât portocaliul.
O Portocaliu
R Roşu
G Verde Atenuează tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.

Nuanţare (numai monocrom)

Apăsarea 3 atunci când este selectat Nuanţare afişează opţiunile pentru saturaţie. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu este disponibil când este selectat B&W (alb-negru).

Comenzi tactile

Atingerea indicatorului afișează comenzile tactile care pot fi folosite pentru reglarea setărilor Picture Control.