La setări diferite de K (Alegere temp. culoare), balansul de alb poate fi „reglat fin” pentru a compensa variaţiile de culoare ale sursei de lumină sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare într-o imagine.

 1. Afişaţi opţiunile pentru reglarea fină.

  Evidenţiaţi o opţiune pentru balansul de alb şi apăsaţi 2 (dacă este afişat un meniu secundar, selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi din nou 2 pentru a afişa opţiunile pentru reglarea fină; pentru informaţii privind reglarea fină a balansului de alb presetat manual, consultaţi „Reglarea fină a balansului de alb presetat manual”, 0 Reglarea fină a balansului de alb presetat).

 2. Reglaţi fin balansul de alb.

  Utilizaţi selectorul multiplu pentru a regla fin balansul de alb. Balansul de alb poate fi reglat fin pe axa galben (A)–albastru (B) în paşi de 0,5 şi pe axa verde (G)–magenta (M) în paşi de 0,25. Axa orizontală (galben–albastru) corespunde temperaturii culorii, în timp ce axa verticală (verde-magenta) are efecte similare filtrelor compensare culoare (CC) corespunzătoare. Axa orizontală este gradată în trepte echivalente cu aproximativ 5 mired, iar axa verticală în trepte de aproximativ 0,05 unităţi de densitate difuză.

  Coordonate

  Reglare

 3. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a salva setările şi a reveni la meniul fotografiere. Dacă balansul de alb a fost reglat fin, va fi afişat un asterisc („U”) pe panoul de control.

Reglarea fină în vizualizarea în timp real

Pentru a regla fin balansul de alb în cursul vizualizării în timp real, mențineți apăsat butonul U în timp ce folosiți selectorul multiplu. Apăsați 4 sau 2 pentru A (galben)–B (albastru) și 1 sau 3 pentru G (verde)–M (magenta).

Buton U

Reglare fină balans de alb

Culorile de pe axele de reglare fină sunt relative, nu absolute. De exemplu, deplasarea cursorului la B (albastru) când pentru balansul de alb este selectată o setare „caldă”, precum J (Incandescent), va face fotografiile uşor „mai reci”, dar nu le va face chiar albastre.

„Mired”

Orice modificare a temperaturii culorii produce o diferenţă de culoare mai mare la temperaturi scăzute ale culorii decât ar produce la temperaturi mai ridicate ale culorii. De exemplu, o modificare de 1000 K produce o modificare mult mai importantă a culorii la 3000 K decât la 6000 K. Mired, calculat prin înmulţirea inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care ţine seama de o astfel de variaţie şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu:

 • 4000 K–3000 K (o diferenţă de 1000 K)=83 mired
 • 7000 K-6000 K (o diferenţă de 1000 K)=24 mired