Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare pot fi accesate din meniurile aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi butonul G.

Buton G

1 File
2

Opţiuni meniu

Opţiuni în meniul curent.

3 Setările curente sunt indicate prin pictograme.
4 Cursorul indică poziţia în meniul curent.
5 Pictograma ajutor (0 Pictograma d (ajutor))

File

Alegeţi dintre următoarele meniuri:

Utilizarea meniurilor aparatului foto

Controale meniuri

Puteți naviga prin meniuri cu ajutorul ecranului tactil sau folosind selectorul multiplu și butonul J.

Selector multiplu

 • 1: Deplasaţi cursorul în sus
 • 3: Deplasaţi cursorul în jos
 • 4: Anulaţi şi reveniţi la meniul precedent
 • 2: Selectaţi elementul evidenţiat sau afişaţi meniul secundar
 • Centru: Selectați elementul evidențiat

Selectaţi elementul evidenţiat

Buton J

Pictograma d (ajutor)

Dacă este afişată o pictogramă d în colţul din stânga jos al monitorului, poate fi afișată o descriere a opțiunii sau meniului selectat în acel moment prin apăsarea butonului L (Z/Q). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula pe afişaj. Apăsați L (Z/Q) din nou pentru a reveni la meniuri.

Buton L (Z/Q)

Navigarea prin meniuri

Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.

 1. Afişaţi meniurile.

  Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.

  Buton G

 2. Evidenţiaţi pictograma pentru meniul curent.

  Apăsaţi 4 pentru a evidenţia pictograma pentru meniul curent.

 3. Selectaţi un meniu.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.

 4. Poziţionaţi cursorul în meniul selectat.

  Apăsaţi 2 pentru a poziţiona cursorul în meniul selectat.

 5. Evidenţiaţi un element din meniu.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element din meniu.

 6. Afişaţi opţiunile.

  Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile pentru elementul selectat din meniu.

 7. Evidenţiaţi o opţiune.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune.

 8. Selectaţi elementul evidenţiat.

  Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat. Pentru a ieşi fără a face o selecţie, apăsaţi butonul G.

  Buton J

Reţineţi următoarele aspecte:

 • Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în acel moment.
 • În timp ce apăsarea 2 sau a centrului selectorului multiplu are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt anumite elemente a căror selectare poate fi făcută numai prin apăsarea J.
 • Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

Folosirea ecranului tactil

Puteți naviga prin meniuri și folosind următoarele operații pe ecranul tactil.


Derulare

Glisați în sus sau în jos pentru a derula.


Alegerea unui meniu

Atingeți o pictogramă de meniu pentru a alege un meniu.


Selectare opțiuni/reglare setări

Atingeți elemente din meniu pentru a afișa opțiuni și atingeți pictograme sau cursoare pentru a modifica. Pentru a ieși fără a modifica setările, atingeți Z.