Compensarea bliţului este folosită pentru a modifica puterea bliţului între –3 EV şi +1 EV, în trepte de 1/3 EV, modificând luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi sporită, pentru a face subiectul principal să apară mai luminos, sau redusă, pentru a împiedica zonele luminoase sau reflexiile nedorite. În general, alegeţi valori pozitive pentru a face subiectul principal mai luminos, negative pentru a-l face mai întunecat.

Pentru a alege o valoare pentru compensarea bliţului, apăsaţi butonul W (M) şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul de control.

Buton W (M)

Selector secundar de comandă

±0 EV (buton W/M apăsat)

-0,3 EV

+1,0 EV

La valori diferite de ±0,0, pe panoul de control şi în vizor va fi afişată o pictogramă Y după ce eliberaţi butonul W (M). Valoarea curentă pentru compensarea bliţului poate fi confirmată prin apăsarea butonului W (M).

Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea compensării bliţului la ±0,0. Compensarea bliţului nu se resetează când aparatul foto este oprit.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

  • Alegerea mărimii treptelor disponibile pentru compensarea blițului, consultaţi A > setarea personalizată b3 (Valoare stop comp. exp./bliţ, 0 Valoare stop comp. exp./bliţ).
  • Alegerea aplicării compensării bliţului pe lângă compensarea expunerii atunci când este folosit bliţul, consultaţi A > setarea personalizată e3 (Comp. expunere pentru bliţ, 0 Comp. expunere pentru bliţ).
  • Pentru informaţii privind modificarea automată a nivelului bliţului într-o serie de fotografii, consultaţi „Bracketing” (0 Bracketing).