Urmaţi paşii de mai jos pentru a monta o unitate de bliţ opţională pe aparatul foto şi pentru a face fotografii folosind bliţul.

Consultaţi de asemenea

Pentru informaţii privind utilizarea mai multor unităţi bliţ cu control la distanţă, consultaţi „Unități de bliț opționale” (0 Unități de bliț opţionale).

 1. Montaţi unitatea pe cupla pentru accesorii.

  Pentru detalii consultaţi manualul furnizat cu unitatea.

 2. Porniţi aparatul foto şi unitatea bliţ.

  Unitatea bliţ va începe să se încarce; când încărcarea este finalizată, indicatorul bliţ pregătit (c) va fi afişat în vizor.

 3. Reglaţi setările bliţului.

  Alegeţi modul bliţ (0 Moduri bliţ) şi modul de control al bliţului (0 Fotografierea cu bliţul de pe aparatul foto).

 4. Reglaţi timpul de expunere şi diafragma.

 5. Fotografiaţi.

Unități bliț de la alți producători

Aparatul foto nu poate fi folosit cu unităţi bliț care aplică tensiuni de peste 250 V pe contactele X ale aparatului foto sau care scurtcircuitează contactele de pe cupla pentru accesorii. Utilizarea unor astfel de unități bliț nu numai că poate interfera cu funcționarea normală a aparatului foto, ci poate chiar defecta circuitele de sincronizare a blițului ale aparatului foto și/sau ale blițului.

Timp de expunere

Când este folosită o unitate de bliţ opţională, timpul de expunere poate fi setat după cum urmează:

Mod Timp de expunere
P, A Setat automat de aparatul foto (1/250 s–1/60 s) *
S Valoare selectată de utilizator (1/250 s–30 s)
M Valoare selectată de utilizator (1/250 s–30 s, Bulb (A), Durată (%))

Timpul de expunere poate fi setat la valori mari de până la 30 s dacă pentru modul bliţ este selectată sincronizarea lentă, sincronizarea perdea posterioară lentă sau sincronizarea lentă cu reducere ochi roşii.

Terminalul de sincronizare

Când este necesar, la terminalul de sincronizare poate fi conectat un cablu de sincronizare. Nu conectaţi o altă unitate de bliţ prin intermediul unui cablu de sincronizare atunci când efectuați o fotografie cu bliţ cu sincronizare perdea posterioară cu o unitate bliţ montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto.

Control bliţ i-TTL

Când o unitate bliţ compatibilă CLS este setată la TTL, aparatul foto selectează automat unul dintre următoarele tipuri de control bliţ:

 • Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital: Unitatea bliţ emite serii de pre-bliţuri aproape invizibile (pre-bliţuri de control) imediat înainte de bliţul principal. Pre-bliţurile reflectate de obiectele din toate zonele cadrului sunt preluate de un senzor RGB de aproximativ 180K (180.000 pixeli) şi sunt analizate în combinaţie cu informaţiile despre raza de acţiune de la sistemul de măsurare matricială pentru a regla puterea bliţului pentru un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea de fundal ambientală. Dacă este folosit un obiectiv de tip G, E sau D, informaţiile privind distanţa sunt incluse când se calculează puterea bliţului. Pentru obiectivele non-CPU, precizia de calcul poate fi îmbunătăţită prin specificarea datelor despre obiectiv (distanţa focală şi diafragma maximă; 0 Obiective non-CPU). Nu este disponibil când se foloseşte măsurarea spot.
 • Bliţ de umplere i-TTL standard pentru SLR digital: Puterea bliţului este reglată pentru a aduce iluminarea din cadru la nivelul standard; luminozitatea fundalului nu este luată în calcul. Recomandat pentru fotografii în care subiectul principal este evidenţiat în detrimentul detaliilor de fundal sau când este folosită compensarea expunerii. Bliţul de umplere i-TTL standard pentru SLR digital se activează automat când este selectată măsurarea spot.