Alegeți dintre zonele imaginii FX (36×24) (format FX), DX (24×16) (format DX), 5 : 4 (30×24), 1,2× (30×20) și 1 : 1 (24×24).

1 Format FX
2 5 : 4
3 Format DX
4 1 : 1
5 1,2 ×
6 Cerc imagine format DX (24×16)
7 Cerc imagine format FX (36×24)

Opţiuni zonă imagine

Aparatul foto oferă posibilitatea de alegere a următoarelor zone imagine:

Selectare automată a tăierii

Pentru a selecta automat decuparea DX atunci când este atașat un obiectiv DX, selectați Activată pentru Zonă imagine > Decupare automată DX din meniul fotografiere (0 Zonă imagine). Zona imaginii selectată din meniul fotografiere sau cu comenzile aparatului foto va fi utilizată numai atunci când este atașat un obiectiv non-DX. Selectați Dezactivată pentru a folosi zona imaginii selectată în acel moment cu toate obiectivele.

Decupare automată DX

Comenzile aparatului foto nu pot fi folosite pentru a selecta zona imaginii atunci când este atașat un obiectiv DX și Decupare automată DX este activată (0 Comenzi aparat foto).

Afişarea măștii vizorului

Dacă este selectat Activată pentru Zonă imagine > Afişare mască vizor în meniul fotografiere, zona din afara tăierilor 1,2× (30×20), DX (24×16), 5 : 4 (30×24) și 1 : 1 (24×24) va fi afișată în vizor în culoarea gri.

1,2× (30×20)

DX (24×16)

5 : 4 (30×24)

1 : 1 (24×24)

Obiective DX

Obiectivele DX sunt concepute pentru a fi folosite cu aparate foto format DX și au un unghi de câmp mai mic decât aparatele foto format 35 mm. Dacă opțiunea Decupare automată DX este dezactivată și este selectată o opțiune diferită de DX (24 × 16) (format DX) pentru Zonă imagine atunci când este atașat un obiectiv DX, este posibil ca marginile imaginii să fie eclipsate. Este posibil ca acest lucru să nu fie vizibil în vizor, dar la redarea imaginilor este posibil să observați o scădere a rezoluției sau că marginile fotografiei sunt înnegrite.

Zonă imagine

Opţiunea selectată este afişată în afişajul informaţiilor.

Selectarea zonei imagine

Zona imaginii poate fi selectată folosind opţiunea Zonă imagine > Alegere zonă imagine din meniul fotografiere sau prin apăsarea unei comenzi şi rotirea unui selector de comandă.

Meniul zonă imagine

 1. Selectaţi Zonă imagine.

  Evidenţiaţi Zonă imagine în meniul fotografiere şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi Alegere zonă imagine.

  Evidenţiaţi Alegere zonă imagine şi apăsaţi 2.

 3. Reglaţi setările.

  Alegeţi o opţiune şi apăsaţi J. Tăierea selectată este afişată în vizor.

Dimensiune imagine

Dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru zonă imagine.

Comenzi aparat foto

 1. Asociaţi selectarea zonei imaginii unei comenzi a aparatului foto.

  Utilizaţi setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 Asociere control personalizat) pentru a asocia Alegere zonă imagine unei comenzi.

 2. Utilizaţi comanda selectată pentru a alege o zonă imagine.

  Zona imaginii poate fi selectată prin apăsarea comenzii selectate şi rotirea selectorului principal sau secundar de comandă până când tăierea dorită este afişată în vizor (0 Afişarea măștii vizorului).

  Opţiunea curentă selectată pentru zonă imagine poate fi vizualizată apăsând comanda pentru a afişa zona imaginii pe panoul de control sau pe afişajul informaţiilor. Formatul FX este afișat ca „36 - 24”, 1,2× ca „30 - 20”, formatul DX ca „24 - 16”, 5 : 4 ca „30 - 24” și 1 : 1 ca „24 - 24”.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind: