Pentru a şterge fotografia curentă, apăsaţi butonul O (Q). Pentru a şterge mai multe fotografii selectate, folosiţi opţiunea Ştergere din meniul redare. Odată şterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate. Reţineţi că fotografiile care sunt protejate sau ascunse nu pot fi şterse.

În timpul redării

Apăsaţi butonul O (Q) pentru a şterge fotografia curentă.

 1. Apăsaţi butonul O (Q).

  Va fi afişat un dialog de confirmare.

  Buton O (Q)

 2. Apăsaţi butonul O (Q) din nou.

  Pentru a şterge fotografia, apăsaţi butonul O (Q). Pentru a ieşi fără să ştergeţi fotografia, apăsaţi butonul K.

  Buton O (Q)

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind alegerea imaginii care se afișează după ștergerea unei imagini, consultați D > După ştergere (0 După ştergere).

Meniul redare

Opţiunea Ştergere din meniul redare conţine următoarele opţiuni. Reţineţi că, în funcţie de numărul de imagini, este posibil să fie necesară o anumită perioadă de timp pentru a fi şterse.

Selectate: Ştergerea fotografiilor selectate

 1. Alegeţi Ştergere > Selectate.

  Selectaţi Ştergere în meniul redare. Evidenţiaţi Selectate şi apăsaţi 2.

 2. Evidenţiaţi o fotografie.

  Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o fotografie (pentru a vizualiza fotografia evidenţiată pe ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X).

 3. Selectaţi fotografia evidenţiată.

  Pentru a selecta fotografia evidenţiată, apăsaţi centrul selectorului multiplu. Fotografiile selectate sunt marcate cu o pictogramă O. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a selecta fotografii suplimentare; pentru a anula selecţia unei fotografii, evidenţiaţi-o şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.

 4. Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.

  Va fi afişat un dialog de confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.