Filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1 în redarea cadru întreg (0 Redare cadru întreg). Atingeţi pictograma a de pe monitor sau apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a porni redarea; poziţia curentă este indicată printr-o bară de progres al filmului.

1 Pictogramă 1
2 Lungime
3 Pictogramă a

4 Poziţie curentă/lungime totală
5 Bară progres film
6 Volum
7 Ghid

Pot fi realizate următoarele operaţii:

Pictograma p

Filmele cu indexuri (0 Indexuri) sunt indicate de o pictogramă p în redarea cadru întreg.