Măsurarea determină modul în care aparatul foto setează expunerea. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Pentru a alege o opţiune de măsurare, apăsaţi butonul Y şi rotiţi selectorul principal de comandă până când setarea dorită este afişată în vizor şi pe panoul de control.

Buton Y

Selector principal de comandă

Panou de control

Vizor

Date obiectiv non-CPU

Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime a obiectivelor non-CPU folosind opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 Obiective non-CPU) îi permite aparatului foto să utilizeze măsurarea matricială a culorii atunci când este selectată măsurarea matricială şi să îmbunătăţească precizia măsurării central-evaluative şi spot. Măsurarea central-evaluativă va fi utilizată dacă este selectată măsurarea evaluativă a zonelor luminoase cu obiective non-CPU sau dacă este selectată măsurarea matricială cu obiective non-CPU pentru care nu au fost furnizate datele pentru obiectiv. Reţineţi că măsurarea central-evaluativă poate fi utilizată şi dacă este selectată măsurarea evaluativă a zonelor luminoase cu anumite obiective CPU (obiective AI-P NIKKOR şi obiective AF care nu sunt de tipul G, E sau D; 0 Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D).

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

  • Alegerea posibilității ca măsurarea matricială să utilizeze detectarea fețelor, consultați A > setarea personalizată b5 (Măsurare matricială, 0 Măsurare matricială).
  • Realizarea reglajelor separate în vederea expunerii optime pentru fiecare metodă de măsurare, consultaţi A > setarea personalizată b7 (Regl. fină expunere optimă, 0 Regl. fină expunere optimă).