Aparatul foto poate afișa informații despre bliț pentru unitățile bliț care acceptă funcția control unificat bliț (SB-5000, SB-500, SB-400 și SB-300) montate pe cupla pentru accesorii a aparatului foto. Pentru a vedea informaţiile despre bliţ, apăsaţi butonul R în afişajul informaţiilor (0 Butonul R). Informaţiile afişate variază în funcţie de modul control bliţ.

TTL

1 Indicator bliţ pregătit
2 Pictogramă difuzie (afişată când capul bliţului este îndreptat în sus)
3 Avertizare poziție cap zoom (afișată când poziția capului zoom nu este corectă)
4

Mod control bliţ

Indicator FP

5 Compensare bliţ (TTL)
6 Mod bliţ
7 Mod control bliţ
8 Indicator blocare FV
9 Compensare bliţ

Bliţ extern automat

1

Mod control bliţ

Indicator FP

2 Compensare bliţ (diafragmă automată)

Manual cu prioritate distanţă

1

Mod control bliţ

Indicator FP

2 Compensare bliţ (manual cu prioritate distanţă)
3 Distanţă

Manual

1

Mod control bliţ

Indicator FP

2 Nivel bliţ

Declanşare repetată bliţ

1 Mod control bliţ
2 Nivel bliţ (putere)
3

Număr declanşări (ori)

Frecvenţă

Informaţii bliţ şi setările aparatului foto

Afişajul informaţiilor despre bliţ prezintă setările selectate ale aparatului foto, inclusiv modul de expunere, timpul de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO.

Modificarea setărilor bliţului

Setările bliţului pot fi modificate prin apăsarea butonului i în afişajul informaţiilor despre bliţ. Opţiunile disponibile variază în funcţie de unitatea bliţ şi de setările selectate. De asemenea, puteţi declanşa bliţul pentru a-l testa.

Mod control bliţ

Afișajul informațiilor prezintă modul de control al blițului pentru unitățile bliț opționale atașate la cupla pentru accesorii a aparatului foto după cum urmează:


i-TTL

Sincronizare bliţ

FP automat *


Diafragmă automată (qA)

Sincronizare bliţ

FP automat *


Bliţ automat non-TTL (A)

Sincronizare bliţ

FP automat *


Manual cu prioritate distanţă (GN)

Sincronizare bliţ

FP automat *


Manual

Sincronizare bliţ

FP automat *


Declanşare repetată bliţ

Sincronizare bliţ

FP automat *


Iluminare avansată fără fir

Sincronizare bliţ

FP automat *


0 Sincronizare rapidă FP automată