Aparatul foto poate fi utilizat cu unităţi bliţ externe, opţionale.

În acest capitol, operaţiile care implică un accesoriu conectat la aparatul foto sunt indicate prin C, operaţiile care implică unităţi bliţ cu control la distanţă sunt indicate prin pictograma f. Pentru mai multe informaţii privind f, consultaţi manualul furnizat împreună cu unitatea bliţ.