Izaberite Omogući da biste omogućili elektronski zatvarač prednje zavese u Q, Qc i Mup režimima, eliminišući zamućenje izazvano kretanjem zatvarača. Mehanički zatvarač se koristi u drugim režimima okidanja.

Elekt. zatv. prednje zavese

Tip G, E ili D objektiva se preporučuje; izaberite Onemogući ako primetite linije ili fog šum kada fotografišete sa drugim objektivima. Najbrža dostupna brzina zatvarača i maksimalna ISO osetljivost sa elektronskim zatvaračem prednje zavese su 1/2000 s i ISO 25600, pojedinačno.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film