Izaberite inkremente koji se koriste kada se prave prilagođavanja ISO osetljivosti. Ako je moguće, trenutno podešavanje ISO osetljivosti se održava kada se vrednost koraka menja. Ako je trenutno podešavanje ISO osetljivosti nedostupno pri novoj vrednosti koraka, ISO osetljivost će se zaokružiti na najbliže dostupno podešavanje.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film