Ako je Uključeno izabrano, fotografije snimljene pri brzinama zatvarača sporijim od 1 s će biti procesuirane kako bi smanjile šum (svetle tačke ili fog šum). Vreme potrebno za procesuiranje se otprilike udvostručava; u toku procesuiranja, „l m“ će bljesnuti u prikazima brzine zatvarača/blende i slike ne mogu da se snime (ako se fotoaparat isključi pre nego što je procesuiranje završeno, slika će se sačuvati, ali smanjenje šuma neće biti izvršeno). U kontinualnom režimu okidanja, broj slika u sekundi će se usporiti i dok se fotografije procesuiraju, kapacitet memorijskog bafera će opasti.