Ako je Uključeno izabrano kada se fotoaparat koristi sa opcionim blicem koji podržava Nikon Creative Lighting sistem, modelirajući bljesak će se emitovati kada se Pv dugme fotoaparata pritisne. Nikakav modelirajući bljesak se ne emituje ako je Isključeno izabrano.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film