Maksimalan broj snimaka koji mogu da se snime u pojedinačnom rafalu u kontinualnom režimu može da se podesi na bilo koju vrednosti između 1 i 200. Imajte na umu da bez obzira na izabranu opciju, ne postoji ograničenje na broj fotografija koje mogu da se snime u jednom rafalu kada je brzina zatvarača od 4 s ili sporija izabrana u režimu ekspozicije S ili M.

Memorijski bafer

Bez obzira na izabranu opciju za Prilagođeno podešavanje d2, fotografisanje će se usporiti kada se memorijski bafer napuni (tAA).

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film