เลือกระยะเวลาที่กล้องจะยังคงวัดแสงเมื่อไม่ได้ใช้กล้อง ความไวชัตเตอร์และรูรับแสงจะปรากฏในแผงควบคุม ส่วนช่องมองภาพจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาสแตนด์บาย

เลือกการหน่วงเวลาสำหรับตั้งเวลาสแตนด์บายที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์