เลือกฟังก์ชั่นที่กำหนดไปยังปุ่มควบคุมกล้อง ไม่ว่าจะใช้แบบแยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

กด

เลือกหน้าที่ของปุ่มควบคุมต่อไปนี้ ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง:

0 ปุ่ม Pv
v ปุ่ม Fn1
x ปุ่ม Fn2
V ปุ่ม AF-ON
8 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง

S ปุ่มฟังก์ชั่นระบบโฟกัสบนเลนส์ *

สามารถใช้ปุ่มฟังก์ชั่นระบบโฟกัสบนเลนส์เพื่อกำหนดฟังก์ชั่นเฉพาะเมื่อเลือก AF-L กับตัวเลือกฟังก์ชั่นระบบโฟกัส

ปุ่มฟังก์ชั่นระบบโฟกัสบนเลนส์

“กด” และ “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง”

ไม่สามารถกำหนดหน้าที่บางอย่างพร้อมกันไปยังทั้งฟังก์ชั่น “กด” และ “กด + คำสั่ง” สำหรับปุ่มควบคุมบางปุ่ม การกำหนดหน้าที่ดังกล่าวไปยังฟังก์ชั่น “กด” เมื่อเคยกำหนดไปยัง “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง” แล้ว จะตั้งค่าตัวเลือก “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง” ไม่มี ขณะที่การกำหนดหน้าที่ดังกล่าวไปยังฟังก์ชั่น “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง” เมื่อเคยกำหนดไปยัง “กด” แล้ว จะตั้งค่าตัวเลือก “กด” เป็น ไม่มี

ฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดไปยังปุ่มควบคุมเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก 0 v x V 8 S
Aจุดโฟกัสที่ตั้งเอง
Kโหมดพื้นที่ AF
qโหมดพื้นที่ AF + AF-ON
qดูตัวอย่าง
rล็อคค่าแสงแฟลช
Bล็อค AE/AF
Cล็อค AE เท่านั้น
Dล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
Eล็อค AE (ค้าง)
Fล็อค AF เท่านั้น
AAF-ON
hIไม่ใช้/เปิดใช้
1ถ่ายต่อเนื่องแบบคร่อม
4+ NEF (RAW)
Lวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
Mวัดแสงเน้นกลางภาพ
Nวัดแสงเฉพาะจุด
tระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์
bแสดงเส้นตารางในช่องมองภาพ
!ระนาบกล้องในช่องมองภาพ
cเลือกลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน
%เมนูของฉัน
3ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
Kแสดงภาพ
cให้คะแนน
Jเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
Kไฮไลท์จุดโฟกัสที่ใช้
ไม่มี

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ระนาบกล้อง

การกดปุ่มควบคุมที่ได้กำหนด ระนาบกล้องในช่องมองภาพ ไว้จะแสดงสัญลักษณ์การแปลงพิกัดในช่องมองภาพ กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อลบสัญลักษณ์ออกจากหน้าจอ

พิกัดระนาบเอียงซ้าย หรือขวา

กล้องเอียงขวา กล้องอยู่ในแนวระนาบ กล้องเอียงซ้าย

ความสูงต่ำ

กล้องเอียงไปด้านหน้า กล้องอยู่ในแนวระนาบ กล้องเอียงไปด้านหลัง

หน้าที่ของสัญลักษณ์การแปลงพิกัดจะกลับกันเมื่อหมุนกล้องเพื่อถ่ายภาพ “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล) โปรดทราบว่าการแสดงผลจะไม่ถูกต้องเมื่อกล้องเอียงทำมุมไปด้านหน้าหรือด้านหลัง ถ้ากล้องไม่สามารถวัดการเอียงได้ ระดับความเอียงจะไม่ปรากฏขึ้น

กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง

การเลือกหน้าที่ของปุ่มควบคุมต่อไปนี้ร่วมกับแป้นหมุนเลือกคำสั่ง ให้ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง:

1 ปุ่ม Pv + y
w ปุ่ม Fn1 + y
9 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง + y

n ปุ่ม BKT + y
Q ปุ่มบันทึกภาพยนตร์ + y *

เลือกหน้าที่ของปุ่มบันทึกภาพยนตร์ที่ทำร่วมกับแป้นหมุนเลือกคำสั่งเมื่อหมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ C

ปุ่ม BKT

หากเปิดใช้ High Dynamic Range หรือการถ่ายภาพซ้อนขณะที่กำหนดฟังก์ชั่นอื่นให้กับปุ่ม BKT ท่านจะไม่สามารถใช้ปุ่ม BKT ร่วมกับแป้นหมุนเลือกคำสั่งได้จนกว่า High Dynamic Range หรือการถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลง

ฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดไปยังปุ่มควบคุมเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก 1 w 9 n Q
Jเลือกพื้นที่ภาพ
$ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง
vความไว/รูรับแสง 1 สต็อป
wเลือกหมายเลขเลนส์ที่ไม่มี CPU
yActive D-Lighting
zโหมดหน่วงเวลาถ่าย
nช่องเมนูถ่ายภาพ
vโหมดบันทึกภาพ
mไวต์บาลานซ์
tถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
$การถ่ายภาพซ้อน
2HDR (High Dynamic Range)
ไม่มี

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

การเลือกบทบาทที่กำหนดไปยังปุ่มเลือกคำสั่งย่อย ให้ไฮไลท์ 7 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย แล้วกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลาง สามารถใช้ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกจุดโฟกัส (x เลือกจุดโฟกัส) หรือเพื่อทำซ้ำหน้าที่ของปุ่มเลือกคำสั่ง (Y เหมือนกับปุ่มเลือกคำสั่ง) หากเลือก Y เหมือนกับปุ่มเลือกคำสั่ง ท่านสามารถกด 2 เพิ่มและเลือก การซูมขณะแสดงภาพ เพื่อเลือกหน้าที่ของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยระหว่างการซูมแสดงภาพ: การเลื่อนรูปภาพ (เลื่อน) หรือการดูรูปภาพอื่นๆ ที่อัตราการซูมเดียวกัน (แสดงเฟรมถัดไป/ก่อนหน้า)

7 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์