เลือกขนาดของภาพที่บันทึกด้วยกล้องตัวนี้เป็นพิกเซล เลือก JPEG/TIFF เพื่อเลือกขนาดของภาพ JPEG และ TIFF เลือก NEF (RAW) เพื่อเลือกขนาดของภาพ NEF (RAW)

พื้นที่ภาพ ตัวเลือก ขนาด (พิกเซล) ขนาดที่พิมพ์ (ซม.) *
FX (36×24; รูปแบบ FX) ใหญ่ 8256 × 5504 69.9 × 46.6
กลาง 6192 × 4128 52.4 × 35.0
เล็ก 4128 × 2752 35.0 × 23.3
1.2 × (30 × 20) ใหญ่ 6880 × 4584 58.3 × 38.8
กลาง 5152 × 3432 43.6 × 29.1
เล็ก 3440 × 2288 29.1 × 19.4
DX (24×16; รูปแบบ DX) ใหญ่ 5408 × 3600 45.8 × 30.5
กลาง 4048 × 2696 34.3 × 22.8
เล็ก 2704 × 1800 22.9 × 15.2
5 : 4 (30 × 24) ใหญ่ 6880 × 5504 58.3 × 46.6
กลาง 5152 × 4120 43.6 × 34.9
เล็ก 3440 × 2752 29.1 × 23.3
1 : 1 (24 × 24) ใหญ่ 5504 × 5504 46.6 × 46.6
กลาง 4128 × 4128 35.0 × 35.0
เล็ก 2752 × 2752 23.3 × 23.3

ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพ์ที่ 300 dpi ขนาดพิมพ์เป็นนิ้วจะเท่ากับขนาดภาพเป็นพิกเซลที่หารโดยความละเอียดของเครื่องพิมพ์เป็น “จุดต่อนิ้ว” dots per inch (dpi; 1 นิ้ว = ประมาณ 2.54 ซม.)

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ