เลือกโทนเสียงและความดังของเสียงเตือนซึ่งจะดังขึ้นเมื่อกล้องโฟกัสโดยใช้ AF ทีละภาพ (AF-S), เมื่อกล้องล็อคโฟกัสขณะถ่ายภาพไลฟ์วิว, ในขณะที่ตัวจับเวลาลั่นชัตเตอร์นับเวลาถอยหลังในโหมดตั้งเวลาถ่าย, เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำที่ป้องกันการเขียนทับ, เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์เป็นครั้งที่สองเพื่อถ่ายภาพในโหมดยกกระจกขึ้น, เมื่อสิ้นสุดการถ่ายภาพเหลื่อมเวลา หรือเมื่อใช้หน้าจอสัมผัสเป็นแป้นพิมพ์เพื่อป้อนข้อความ (0 ป้อนข้อความ) โปรดทราบว่า เสียงเตือนจะไม่ดังในโหมดภาพยนตร์หรือโหมดลั่นชัตเตอร์แบบเงียบ ไม่ว่าท่านจะเลือกตัวเลือกใดไว้ก็ตาม (โหมด Q และ Qc) หรือเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิด สำหรับ การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง (0 การถ่ายภาพไลฟ์วิวแบบไม่มีเสียง) เสียงเตือนจะไม่ดังเมื่อกล้องโฟกัสโดยใช้ AF ทีละภาพ หากเลือก การถ่าย สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S, 0 a2: เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S)

เปิด/ปิดเสียงเตือน

เลือก ปิด (เฉพาะระบบสัมผัส) เพื่อปิดเสียงกล้องในการควบคุมหน้าจอสัมผัส หรือ ปิด เพื่อป้องกันเสียงเตือนจากสภาพแวดล้อมทั้งหมด เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิด สัญลักษณ์ c จะปรากฏในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

ความดัง

ปรับระดับเสียงเตือน

ความสูงต่ำ

เลือกโทนเสียงของเสียงเตือนจาก สูง และ ต่ำ

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์