ถ้าเลือก เปิด กล้องจะประมวลผลภาพที่ถ่ายโดยใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำกว่า 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน (จุดสว่างหรือฝ้า) เวลาที่ใช้ในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเป็นสองเท่า ในระหว่างการประมวลผล “l m” จะกะพริบในหน้าจอแสดงความไวชัตเตอร์/รูรับแสง และจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ (หากปิดกล้องก่อนการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ ภาพจะถูกบันทึกโดยที่ไม่ได้ลดสัญญาณรบกวน) ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะช้าลง และในขณะกำลังประมวลผลภาพ ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์จะลดลง

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ