ตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าจำเป็นต้องใช้ปุ่ม E ในการกำหนดค่าชดเชยแสงหรือไม่ ถ้าเลือก เปิด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปิด เลข 0 ที่กึ่งกลางของการแสดงค่าแสงจะกะพริบแม้ว่าการชดเชยแสงจะถูกตั้งเป็น ± 0

สลับหลัก/รอง

แป้นหมุนที่ใช้ในการตั้งค่าการชดเชยแสงเมื่อเลือก เปิด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอย่างง่าย) จะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f4 (แป้นหมุนเลือกคำสั่ง, 0 f4: แป้นหมุนเลือกคำสั่ง) > สลับหลัก/รอง > การปรับค่าแสง

  f4 (แป้นหมุนเลือกคำสั่ง) > สลับหลัก/รอง > การปรับค่าแสง
เปิด เปิด (โหมด A) ปิด
โหมดการถ่ายภาพ P แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย
S แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย
A แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก
M ไม่มี

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์