ใช้ไวต์บาลานซ์ให้ตรงกับแหล่งกำเนิดแสง

ตัวเลือก คำอธิบาย
vอัตโนมัติ กล้องจะปรับไวต์บาลานซ์ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดแสงส่วนใหญ่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้เลนส์ชนิด G, E หรือ D ถ้ามีการใช้แฟลชเสริม ผลลัพธ์ที่ได้จะได้รับการปรับอย่างเหมาะสม
  รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุ่น)
ปกติ
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุ่น
Dปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ ไวต์บาลานซ์จะถูกปรับตามแสงธรรมชาติเพื่อสร้างสีที่ใกล้เคียงสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่สุด
Jหลอดไส้ ใช้ภายใต้แสงจากไฟหลอด
Iฟลูออเรสเซนต์ ใช้กับ:
  หลอดไอโซเดียม แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เช่น ในสนามกีฬา)
วอร์มไวต์ฟลูออเรสเซนต์ แสงวอร์มไวต์ฟลูออเรสเซนต์
ไวต์ฟลูออเรสเซนต์ แสงไวต์ฟลูออเรสเซนต์
คูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์ แสงคูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์
เดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์ แสงเดย์ไวต์ฟลูออเรสเซนต์
เดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์ แสงเดย์ไลต์ฟลูออเรสเซนต์
ไอปรอทอุณหภูมิสูง แหล่งกำเนิดแสงที่ให้อุณหภูมิสีสูง (เช่น หลอดไอปรอท)
Hแสงอาทิตย์ ใช้กับวัตถุที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง
Nแฟลช ใช้กับชุดแฟลชเสริมภายนอก
Gเมฆมาก ใช้ถ่ายภาพตอนกลางวันในสภาพท้องฟ้ามีเมฆมากหรือมืดครึ้ม
Mในร่ม ใช้ถ่ายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยู่ในร่มเงา
Kเลือกอุณหภูมิสี เลือกค่าอุณหภูมิสีจากรายการ
Lตั้งค่าเอง ใช้วัตถุ แหล่งกำเนิดแสงหรือภาพถ่ายที่มีอยู่เป็นตัวอ้างอิงในการปรับไวต์บาลานซ์

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ