เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปิดอยู่แม้ไม่มีการใช้งานใดๆ ในขณะแสดงภาพ (แสดงภาพ; ค่าเริ่มต้นคือ 10 วินาที) และแสดงภาพทันทีที่ถ่าย (แสดงภาพทันทีที่ถ่าย; ค่าเริ่มต้นคือ 4 วินาที ), เมื่อเมนู (เมนู; ค่าเริ่มต้นคือ 1 นาที) หรือข้อมูล (การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ; ค่าเริ่มต้นคือ 10 วินาที) ปรากฏบนจอภาพ หรือเมื่ออยู่ในโหมดไลฟ์วิวและบันทึกภาพยนตร์ (ไลฟ์วิว; ค่าเริ่มต้นคือ 10 นาที) เลือกการหน่วงเวลาปิดจอภาพที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์