ใช้ตัวเลือกนี้ปรับค่าแสงที่เลือกจากกล้องอย่างละเอียด ท่านสามารถปรับค่าแสงอย่างละเอียดตามการวัดแสงแต่ละแบบได้ตั้งแต่ +1 ถึง –1 EV ปรับขั้นละ 1/6 EV

การปรับค่าแสงอย่างละเอียด

ค่าแสงสำหรับช่องการตั้งค่าแบบกำหนดเองแต่ละช่องสามารถปรับได้อย่างละเอียด และไม่มีผลใดๆ ต่อการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม โปรดทราบว่าเมื่อสัญลักษณ์แสดงค่าชดเชยแสง (E) ไม่ปรากฏ วิธีเดียวที่จะกำหนดค่ารับแสงว่าจะให้เปลี่ยนแปลงมากน้อยเท่าไรคือการดูค่าในเมนูการปรับแบบละเอียด

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์