ในการเริ่มต้นการฟอร์แมต ให้เลือกช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำและเลือก ใช่ โปรดทราบว่าการฟอร์แมตจะลบภาพและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดในการ์ดที่เสียบในช่องที่เลือกอย่างถาวร ก่อนฟอร์แมต โปรดแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่ต้องการไว้แล้ว

ขณะฟอร์แมต

อย่าปิดกล้องหรือเอาการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างการฟอร์แมต

การฟอร์แมตโดยการกดสองปุ่ม

ท่านสามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำได้โดยกดปุ่ม O (Q) และ S (Q) นานกว่าสองวินาที

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์